Αγροτικές επιδοτήσεις στη χοάνη της “κακής” ATE

«Χέρι» στις κοινοτικές επιδοτήσεις χιλιάδων αγροτών βάζει ο εκκαθαριστής της Αγροτικής Τράπεζας.

 

Αναβρασμός επικρατεί στον αγροτικό κόσμο καθώς η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ ετοιμάζεται να προχωρήσει στην παρακράτηση του συνόλου των επιδοτήσεων για περισσότερους από 10.000 αγρότες, οφειλέτες της πρώην Αγροτικής, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς εκκαθάρισης. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι οι ίδιοι αγρότες διατηρούν και ενήμερα δάνεια στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

Τον συμψηφισμό οφειλών με κοινοτικές επιδοτήσεις είχαν προτείνει κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Αθήνα οι εκπρόσωποι της τρόικας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα του ΟΓΑ. Η λύση αυτή προκρίνεται τώρα για την bad ATE.

 

Η υπό εκκαθάριση τράπεζα ανήκει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης και τα κριτήρια μεταφοράς των δανείων στην αρμοδιότητα της εκκαθάρισης ήταν η ληξιπροθεσμία και ο χρόνος καθυστέρησης πληρωμής, σύμφωνα με την απόφαση 4/27-7-2012 της Επιτροπής Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Ο καθορισμός τέτοιων κριτηρίων είχε ως συνέπεια οφειλέτες της πρώην ΑΤΕ να ανήκουν στην Τράπεζα Πειραιώς για τα ενήμερα δάνειά τους, αλλά και στην υπό εκκαθάριση τράπεζα ακόμη και για μία μικρή καθυστέρηση σε κάποιο άλλο δάνειό τους.

 

Με την απόφαση αυτή θεωρήθηκαν υπερήμερα, δάνεια με μικρή καθυστέρηση ή που περιστασιακά βρέθηκαν σε καθυστέρηση λόγω προσωρινής αδυναμίας πληρωμής. Μάλιστα, τα δάνεια που πήγαν σε εκκαθάριση θεωρούνται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και επιβαρύνονται με επιτόκια υπερημερίας, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης ή διακανονισμού των οφειλών αυτών.

 

Η παρακράτηση του συνόλου των επιδοτήσεων όπως είναι φυσικό θα δημιουργήσει θέμα επιβίωσης για χιλιάδες αγροτικές οικογένειες που περιμένουν την επιδότηση για να καλύψουν παλαιές υποχρεώσεις, αλλά και ανάγκες του επερχόμενου χειμώνα.

 

Παράγοντες της τραπεζικής αγοράς επισημαίνουν ότι σε αυτήν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ευθύνη έχει και η πρώην ΑΤΕ, επειδή κατά την 27/7/2012, ημέρα που τέθηκε σε εκκαθάριση, είχε σε εκκρεμότητα χιλιάδες αιτήματα ρύθμισης.

 

Ανάλογη τύχη είχαν και οι υποθήκες που είχαν γραφτεί, δεδομένου ότι διασφαλίζουν δάνεια του ίδιου δανειολήπτη που πήγαν όμως σε διαφορετικά πιστωτικά ιδρύματα. Εγκλωβισμένοι Για τους αγρότες των οποίων τα δάνεια έμειναν στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης. Στο «κόκκινο» Στην «κακή» ΑΤΕ εκτός από τους 10.000 αγρότες έχουν μεταφερθεί 5.000 επιχειρήσεις και 600 συνεταιρισμοί.

 

5 ΔΙΣ. ΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

 

Καμπανάκι για 5.000 επιχειρήσεις και 600 συνεταιρισμούς. Οι αγρότες τα δάνεια των οποίων μεταφέρθηκαν στην αρμοδιότητα της εκκαθάρισης αποκλείστηκαν αυτόματα από κάθε πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ενώ επιβαρύνθηκαν με επιτόκια υπερημερίας για το σύνολο των δανείων.

 

Επίσης δυσκολεύτηκαν στις συναλλαγές τους, αφού αδυνατούν να πετύχουν πίστωση από τους προμηθευτές τους, ενώ αδυνατούν να ξεκινήσουν παραγωγική διαδικασία, επειδή ακόμη και αν το καταφέρουν, κινδυνεύουν με κατάσχεση της αξίας των προϊόντων τους.

 

Διακανονισμοί και ρυθμίσεις οφειλών -σύμφωνα με πληροφορίες- είναι σχεδόν ανύπαρκτες και όπου αποφασίζονται αφορούν κυρίως μικρά δάνεια διάρκειας μέχρι πέντε ετών (τόσο λέγεται ότι θα διαρκέσει η εκκαθάριση), με πολύ υψηλά επιτόκια και χωρίς κάποια ελάφρυνση από τους τόκους υπερημερίας.

 

Σε 15 μήνες λειτουργίας της εκκαθάρισης -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- δεν έχει αποφασιστεί καμία ουσιαστική ρύθμιση. Οι δανειολήπτες αυτοί όμως διατρέχουν έναν ακόμη σοβαρό κίνδυνο.

 

Η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ διατήρησε όλα τα προνόμια της πρώην ΑΤΕ. Οπως για παράδειγμα το δικαίωμα εγγραφής αναγκαστικής υποθήκης χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, που χρησιμοποιείται -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- χωρίς κανένα μέτρο και περιορισμό για να ασκήσει πίεση στους δανειολήπτες.

 

Το δικαίωμα αυτό το χρησιμοποιεί ακόμη και για οφειλές από κάρτες.

 

Κατασχέσεις

 

Μάλιστα εκφράζονται φόβοι ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν να κατάσχονται αγροτεμάχια, βιομηχανοστάσια, μηχανήματα, ακόμη και ταμιευτικές καταθέσεις. Μια πρώτη γεύση από τα μέτρα αυτά που ετοιμάζεται να λάβει ο εκκαθαριστής, θα πάρουν οι αγρότες που περιμένουν να εισπράξουν σε λίγες μέρες τις κοινοτικές επιδοτήσεις που δικαιούνται.

 

Στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, εκτός από τα 10.000 φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έχουν μεταφερθεί:

 

• Περί τις 5.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

 

• Περίπου 600 συνεταιριστικές οργανώσεις οι περισσότερες των οποίων λειτουργούν και εξυπηρετούν τους παραγωγούς-μέλη τους. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων που μεταφέρθηκε στην εκκαθάριση υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

Κώστας Νάνος από Έθνος