Εκρηκτικός ρυθμός αύξησης των κόκκινων δανείων

Σίγουρες εμφανίζονται οι τράπεζες, οτι έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τον όγκο και το ύψος των «κόκκινων» δανείων, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν άλλοι κρυμμένοι «σκελετοί» στα χαρτοφυλάκια τους.

Την στιγμή που,  τα «κόκκινα» δάνεια αυξάνονται με εκρηκτικό ρυθμό, οι τράπεζες θεωρούν και επαναπαύονται οτι αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου των δανείων.

 

Υπεύθυνη για αυτό την «παράλειψη» θεωρείται η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή «ΕΒΑ», η οποία λόγω της ανησυχίας της σπεύδει να επιβάλει έναν ενιαίο τρόπο απεικόνισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σ’ όλη την Ευρωζώνη. Το θετικό για τις ελληνικές τράπεζες είναι ότι αξιολογήθηκαν ως προς τον όγκο και το ύψος των «κόκκινων» δανείων με πολύ αυστηρότερα κριτηρια, αφού η Black Rock χρησιμοποίησε λεπτομερείς δείκτες και πάνω από 200 κωδικούς για να καταλήξει σε συμπεράσματα για τις συνολικές επισφάλειες ανά πιστωτικό ίδρυμα.

 

Άγνωστο παραμένει πώς εντοπίζονται μόλις 3 στα 10 μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όταν η κατάσταση είναι σίγουρα πολύ χειρότερη;

 

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαική Τραπεζική Αρχή σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε από την περασμένη εβδομάδα και αφορούν την αξιολόγηση και την ενιαία μορφή απεικόνισης των NPL’s (μη ενήμερα δάνεια) στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών, εντάσσει νέα κριτήρια βάσει των οποίων θα λαμβάνονται οι προβλέψεις τόσο για δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση πλέον των ενενήντα ημερών όσο και για δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση πριν από το διάστημα αυτό.

Την ίδια στιγμή, μελέτη της Price Water Cooper’s αναφέρεται εκτενώς στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPL’s ως ευρέως διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη σε επίπεδο διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση.

 

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, στην Ελλάδα υπολογίζεται πως σήμερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ξεπερνούν τα 65 δισ. ευρώ, ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των συνολικών χορηγήσεων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στο τέλος του 2012 και του 2011 ήταν περίπου 25% και 18% αντίστοιχα.

 

Διαχείριση 

 

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται στην ίδια μελέτη, η διαχείριση των NPL’s σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει και σημαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων, οι οποίες εντός του πρώτου οκταμήνου του 2013 έφθασαν ήδη τα 46 δισ. ευρώ σε ονομαστικές αξίες, ποσό ίσο με τις συνολικές πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη για όλο το 2012.

 

Η PWC είχε εκτιμήσει στην αρχή του έτους ότι οι πωλήσεις των NPL’s για το 2013 θα έφθαναν τα 60 δισ., όριο που αναμένεται τελικώς να ξεπεραστεί. Ηδη ο οίκος διαπραγματεύεται πωλήσεις χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους 8 δισ. που αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του έτους. Από τα 46 δισ. τα 15 δισ. αφορούν σε δάνεια επαγγελματικής στέγης, τα 10 δισ. σε καταναλωτικά χωρίς εξασφαλίσεις. Σχολιάζοντας τα παραπάνω στοιχεία ανάλυσης, τραπεζικοί παράγοντες σημείωναν πως στην παρούσα φάση οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πωλήσεις τέτοιων χαρτοφυλακίων, καθώς η προσφορά που υπάρχει πραγματοποιείται σε πολύ χαμηλές τιμές, με αποτέλεσμα εάν επιλεγεί αυτή η λύση διαχείρισης θα έχει δυσμενείς συνέπειες στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Καθώς πάντως η EBA θα υποχρεώσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε έναν ενιαίο τρόπο απεικόνισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το τέλος του 2014, η εικόνα για την πορεία των NPL’s πανευρωπαϊκά θα γίνει πιο ξεκάθαρη.

 

Όμως, οι ελληνικές τράπεζες διστάζουν να πουλήσουν κόκκινα δάνεια ξεπερνούν τα 65 δισ. τα «κόκκινα» δάνεια των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με έρευνα της ελεγκτικής εταιρείας Price WaterhouseCoopers (PwC), με τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα να κινούνται κόντρα στην ευρωπαϊκή τάση, καθώς δεν προχωρούν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

 

Για ευνόητους λόγους, λοιπόν, κάποιοι επιχειρούν να θολώσουν ακόμη περισσότερο το τοπίο με τα κόκκινα δάνεια.

 

Danioliptes.gr