Θα ταλαιπωρηθείτε για να δηλώσετε τον ακατάσχετο λογαριασμό σας

Όσοι προσπάθησαν χθες να δηλώσουν στο Taxisnet τον ακατάσχετο λογαριασμό διαπίστωσαν ότι θα πρέπει να μεταβούν και στο πιστωτικό ίδρυμα όπου έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Στις τράπεζες θα πρέπει να μεταβούν οι φορολογούμενοι που γνωστοποίησαν με ηλεκτρονική αίτηση στο Taxisnet τον λογαριασμό του οποίου οι καταθέσεις θα παραμένουν ακατάσχετες μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ.

 

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών προέβλεπε αρχικά ότι οι φορολογούμενοι θα έπρεπε μόνο να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση και τα υπόλοιπα θα τα αναλάμβανε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι οι φορολογούμενοι μετά τη δήλωση του λογαριασμού θα έπρεπε να προσκομίσουν στην τράπεζα το αποδεικτικό της δήλωσης.

Συγκεκριμένα στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφέρεται ότι για τη γνωστοποίηση στη φορολογική διοίκηση του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο Taxisnet με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή ΙΒΑΝ). Η κατάσταση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο κατά περίπτωση πιστωτικό ίδρυμα την ίδια ημέρα και καταχωρίζεται αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxis της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οι προδιαγραφές του εισερχόμενου προς τις τράπεζες αρχείου περιγράφονται στο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ωστόσο, όσοι προσπάθησαν χθες να δηλώσουν τον ακατάσχετο λογαριασμό διαπίστωσαν ότι θα πρέπει να μεταβούν και στο πιστωτικό ίδρυμα που έχουν δηλώσει στην αίτηση. Στη σχετική εφαρμογή στο Taxisnet υπάρχει ειδική σημείωση στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Το προς εκτύπωση αποδεικτικό γνωστοποίησης/δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες».

 

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί ένα μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.
Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ως άνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή/και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

 

Για τη γνωστοποίηση στη φορολογική διοίκηση του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο Taxisnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή ΙΒΑΝ).

Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος που γνωστοποιεί στη φορολογική διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, οφείλει να ενημερώνει υποβάλλοντας νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τον ίδιο τρόπο τον αριθμό Β3 σε περίπτωση νέου λογαριασμού του σε περίπτωση που ο προηγούμενος ήδη δηλωμένος- κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο.

 

Danioliptes.gr