Tax Cedit: Το «μαξιλάρι» για τις τράπεζες που δεν θα φορτωθεί στο χρέος

Τη χορήγηση φορολογικής πίστωσης, το λεγόμενο tax credit, στις τράπεζες, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζοντας το πρόγραμμα έτσι ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση στο δημόσιο χρέος. 

 

Η ρύθμιση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του fmvoice.gr, θα συνδυάζει την μεθοδολογία και τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία, αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες, προσφέροντας μια τρόπον τινά πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση για τις τράπεζες, πριν την ολοκλήρωση των καθοριστικών stress tests (ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων σεναρίων) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA).

 

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, το ελληνικό δημόσιο θα εγγυηθεί ότι θα αποδώσει στις τράπεζες μετρητοίς ή με ομόλογα το μέρος του αναβαλλόμενου φόρου που δεν θα συμψηφισθεί με κέρδη εντός της επόμενης 30ετίας. Έτσι ο αναβαλλόμενος φόρος θα αναγνωριστεί στα εποπτικά κεφάλαια των συστημικών τραπεζών ακόμη και με το αυστηρότερο καθεστώς της Βασιλείας ΙΙΙ.

 

Η μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου σε απαίτηση είναι υψίστης σημασίας, καθώς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, λόγω των τεράστιων ζημιών από το PSI+, είχαν αναγνωρίσει μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του έτους λογιστικά αναβαλλόμενο φόρο, αθροιστικού ύψους 11 δισ. ευρώ. Πλέον, ο… λογαριασμός ξεπερνάει τα 12,6 δισ. και έπεται και συνέχεια.

 

Η δημιουργία του πρόσθετου «μαξιλαριού» μπορεί να φτάσει στα 3,3 δισ. ευρώ, θα προσμετρηθεί για το stress test, που θα μειώσει ισόποσα τον λογαριασμό των νέων κεφαλαιακών αναγκών.

 

Για αυτό το λόγο τόσο το ΥΠΟΙΚ όσο και οι τράπεζες βιάζονται να περάσει η νομοθετική ρύθμιση, καθώς με τα υφιστάμενα δεδομένα η ΕΚΤ αναγνωρίζει ως εποπτικά κεφάλαια στο stress test το 100% του αναβαλλόμενου φόρου εφέτος, το 90% το 2015 και το 80% το 2016.

 

Το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες της FMVoice.gr, αναζητά το μοντέλο των εγγυήσεων έτσι ώστε να κάμψει τις αντιδράσεις της τρόικας, η οποία αρνείται οποιαδήποτε λύση θα έχει επίπτωση στο χρέος.

 

Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι απορρίπτεται η Ισπανική πεπατημένη, όπου δόθηκαν ομόλογα και πιθανόν να προτιμηθεί μια εφαρμογή αλλά Πορτογαλία, όπου το δημόσιο της χώρας εγγυήθηκε ότι θα καλύψει μέσω αυξήσεων κεφαλαίου το αναπόσβεστο τμήμα του αναβαλλόμενου φόρου μετά την παρέλευση 30ετίας. Για να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο πρόσθετης κρατικής βοήθειας στις τράπεζες, θα προβλέπεται η έκδοση δικαιωμάτων μετατροπής από το δημόσιο προς ιδιώτες. 

 

Με την ίδια ρύθμιση θα παρέχεται η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να εγγράφουν ως φορολογική απαίτηση μέρος της ζημιάς που θα προκύπτει από την αναδιάρθρωση ή ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων.

 

Αυτό εφαρμόστηκε και στην Ιταλία. Η γειτονική χώρα θεσμοθέτησε τη φορολογική απαίτηση (tax credit) για τις ζημιές που εγγράφουν οι τράπεζες, όταν προχωρούν σε ενεργητική αναδιάρθρωση επιχειρηματικών και μόνο δανείων. Το ύψος της ζημιάς που εκπίπτει αντιστοιχεί στο φορολογικό συντελεστή.

 

Τι έχουν αναγνωρίσει οι τράπεζες

 

Η μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου σε απαίτηση είναι υψίστης σημασίας, καθώς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, λόγω των τεράστιων ζημιών από το PSI+, είχαν αναγνωρίσει μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του έτους λογιστικά αναβαλλόμενο φόρο, αθροιστικού ύψους 11 δισ. ευρώ.

 

Πλέον αυξάνουν τα ποσά (ήδη κατά 1,616 δισ. ευρώ) με περιθώριο έως και άλλα 3,3 δισ. ευρώ εν όψει της ψήφισης της ρύθμισης και με το… βλέμμα στα stress tests οι τράπεζες αναγνωρίζουν λογιστικά πρόσθετο αναβαλλόμενο φόρο.

 

Η Alpha αναγνώρισε στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους πρόσθετο αναβαλλόμενο φόρο 422 εκατ. ευρώ στο β τρίμηνο ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 3,2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας ισόποσα την καθαρή της θέση. Όπως ανέφερε η τράπεζα στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου, προχώρησε στην κίνηση «ως αποτέλεσμα επαναξιολογήσεως της δυνατότητας ανακτήσεώς τους βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της τραπέζης» και αφορά προσωρινές διαφορές από την απομείωση – αποτίμηση δανείων της πρώην Εμπορικής.

 

Η Εθνική «πρόσθεσε» στο λογαριασμό του αναβαλλόμενου φόρου άλλα 994 εκατ. ευρώ, φθάνοντας συνολικά στα 3,4 δισ. Είναι αξιοσημείωτο ότι έχει το περιθώριο να αναγνωρίσει πρόσθετο αναβαλλόμενο φόρο ύψους 1,2 δισ.

 

Πρόσθετο αναβαλλόμενο φόρο ύψους 200 εκατ. ευρώ αναγνώρισε η Πειραιώς στο β τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, ως αποτέλεσμα και της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Έτσι η συνολική φορολογική απαίτηση του ομίλου ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, ωστόσο υπολείπεται σημαντικός αναβαλλόμενος φόρος του οποίου μπορεί να κάνει χρήση η τράπεζα στα επόμενα τρίμηνα.

 

Στην Eurobank εκκρεμεί η αναγνώριση επιπλέον αναβαλλόμενου φόρου, καθώς μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του έτους η τράπεζα είχε αναγνωρίσει 3 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε η διοίκηση της Eurobank στους αναλυτές, το θέμα βρίσκεται υπό διαβούλευση και αν τελικά αποφασιστεί τότε η Eurobank θα αποκομίσει διπλό όφελος, τόσο στα stress tests, όσο και σε επίπεδο δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας με πλήρη ενσωμάτωση της Βασιλείας III.

 

Σημ. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι η δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών από το PSI+ με μελλοντικά κέρδη καθ’ όλη τη διάρκεια «ζωής» των νέων ομολόγων, δηλαδή έως την 30ετία.

 

Danioliptes.gr