Σπεύδουν να θωρακίσουν νομικά τα μέλη της διοίκησης του ΤΧΣ

του Άγγελου Αγγελίδη

Πανικός έχει καταλάβει τα μέλη της διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία πρόσφατα αντιλήφθηκαν ότι μπορεί να συρθούν στα δικαστήρια με μεγάλη πιθανότητα να καταδικαστούν!

Η φιλοτροϊκανή κυβέρνηση έσπευσε με διαδικασίες fast track να θωρακίσει τα μέλη του ΤΧΣ προκηρύσσοντας σχετικό διαγωνισμό. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για τη φίλη του Γιάννη Στουρνάρα και διευθύνουσα σύμβουλο του ΤΧΣ, Αναστασία Σακελλαρίου. Ο διοικητής της ΤτΕ θέλοντας να προστατεύσει ακόμη περισσότερο τη στενή του συνεργάτη, προετοιμάζει το έδαφος για μεταγραφή της από το ΤΧΣ (όπου την είχε τοποθετήσει) στη ΤτΕ ως σύμβουλο. Πιθανότατα η κυρία Σακελλαρίου να έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο και ο Γιάννης Στουρνάρας είναι έτοιμος να την καλύψει ακόμη μία φορά.

 

Το ΤΧΣ αναγκάστηκα να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ασφάλιση των μελών του μετά τις επικρίσεις που υπήρξαν. Σύμφωνα με το ΤΧΣ, το ισχύον νομικό καθεστώς δεν προστατεύει πλήρως τα μέλη του από αστικές ευθύνες έναντι τρίτων.

 

Η εξήγηση δόθηκε έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει για το θέμα αυτό η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη. Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, διαβίβασε στη Βουλή έγγραφο του ΤΧΣ στο οποίο αναφέρεται ότι ο νόμος που ισχύει σήμερα “δεν απαλλάσσει αυτόματα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και το προσωπικό του Ταμείου από αστική ευθύνη έναντι τρίτων”, καθότι η συγκεκριμένη διάταξη εισάγει ένα τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο, εφόσον οι αποφάσεις των οργάνων του Ταμείου λαμβάνονται σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, τότε και μόνο τότε θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του και το δημόσιο συμφέρον, επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το ελληνικό Δημόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου”. “Είναι προφανές λοιπόν ότι το τεκμήριο που εισάγει ο νόμος είναι μαχητό.

 

Ο ενάγων τρίτος μπορεί να επικαλεστεί ότι η εκκαλούμενη απόφαση των οργάνων του Ταμείου δεν ελήφθη σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον ιδρυτικό του νόμο και άρα τα όργανά του που έλαβαν τη σχετική απόφαση υπέχουν αστική ευθύνη”, αναφέρει το ΤΧΣ στο έγγραφο του και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την πολιτική δικονομία, το δικαστήριο κρίνει ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα και αποφασίζει κατά συνείδηση αν οι ισχυρισμοί είναι αληθινοί, η δε εκτίμησή του αυτή είναι ανέλεγκτη αναιρετικά (από τον Αρειο Πάγο).

 

“Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι επ’ ουδενί τρόπω δεν διασφαλίζεται η απαλλαγή των στελεχών και των μελών του Ταμείου από την αστική τους ευθύνη από την ύπαρξη και μόνο της συγκεκριμένης διάταξης” και “οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί ανά πάσα στιγμή να τους ενάγει, ενώ επαφίεται στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου να αποφασίσει αν θα τύχει τελικώς εφαρμογής το τεκμήριο της απαλλαγής τους από την αστική τους ευθύνη.

 

Τυχόν εσφαλμένη κρίση του δικαστηρίου, δεδομένου ότι είναι ανέλεγκτη, μπορεί να αποδώσει αδίκως αστική ευθύνη σε όργανα του Ταμείου και να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη καταδίκη τους”.

 

Όπως μάλιστα εξηγεί το ΤΧΣ “το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, παρέχοντας την απαιτούμενη προστασία στη διοίκηση και τα στελέχη του και διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία του Ταμείου στην υλοποίηση του θεσμικού ρόλου που του έχει ανατεθεί”.

 

Το ΤΧΣ σπεύδει να υπογραμμίσει ότι προϋπόθεση για τη συνεισφορά του Ταμείου στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς εξυπηρέτηση και εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, “αποτελεί η διασφάλιση ότι τα στελέχη και το προσωπικό του Ταμείου δύνανται να επιτελούν ανεπηρέαστοι και απερίσπαστοι το έργο τους”.

 

Προσθέτει δε ότι “η ασφαλιστική κάλυψη αυτών έναντι κακόπιστων αξιώσεων που δύνανται τρίτοι να εγείρουν εναντίον τους αποτελεί την απαραίτητη ασφαλιστική δικλείδα προκειμένου το Ταμείο, μέσω των στελεχών του και του προσωπικού του, να επιτελέσει και να ολοκληρώσει το θεσμικό ρόλο που του έχει εκ του νόμου ανατεθεί”.

 

Danioliptes.gr