Παράδειγμα μη συνεργάσιμου τραπεζίτη

Δεν είναι ούτε μόνο ένα, ούτε το μοναδικό παράδειγμα αλλά σίγουρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υπαλλήλων μιας εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας, που συνεχίζουν να λειτουργούν παράνομα σε βάρος των δανειοληπτών. Πόσο συνεργάσιμες είναι τελικά οι τράπεζες, που απαιτούν τη συνεργασία από τους δανειολήπτες;

 

Συνεργασία αλλά με ποιος όρους προτείνει σε οφειλέτες η τράπεζα, που  ενώ εξέδωσε και επέδωσε την Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείο Γρεβενών, ζητώντας τους συνολικά 43.147,07 ευρώ, αμέσως μετά τους πρότεινε να υπογράψουν μία νέα Σύμβαση πίστωσης Αλληλόχρεου Λογαριασμού με οφειλέτη και εγγυητή, η οποία πέρα από πλήθος παράνομων και καταχρηστικών όρων που περιέχει, τους απαγορεύει και αυτό το δικαίωμα της Ανακοπής σε περίπτωση εκδόσεως Διαταγής Πληρωμής, δικαίωμα που είναι Αναγκαστικού Δικαίου, άρα και απαραβίαστο.

 

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη σύμβαση, ο υπογράφων δηλώνει ότι παραιτείται από το δικόγραφο και το δικαίωμα της ανακοπής, και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός δύο μηνών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες δικονομικές ενέργειες που προβλέπει ο νόμος, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η παραίτηση.

 

Επιπλέον, στη σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού που προτείνει η τράπεζα, με στόχο υποτίθεται τη ρύθμιση των οφειλών των δανειοληπτών, προβλέπεται ο υπολογισμός του τόκου με βάση έτος 360 ημερών αντί του νόμιμου υπολογισμού του τόκου με βάση έτος 365 ημερών (ή 366 ημερών αν το έτος είναι δίσεκτο).

 

Διαβάστε σχετικά στην προτεινόμενη δανειακή σύμβαση:

 

Η τράπεζα, η οποία αφού τρομοκράτησε τους δανειολήπτες στέλνοντας τους διαταγή πληρωμής για το σύνολο της οφειλής, στη συνέχεια τους προτείνει ρύθμιση για την οφειλή αυτή η οποία περιλαμβάνει πλήθος παράνομων και καταχρηστικών όρων, πυρπολώντας την τραπεζική και συναλλακτική πίστη, αυτή την οποία επικαλείται βέβαια για να ζητήσει τη συνεργασία του δανειολήπτη.

 

Danioliptes.gr