Λύσεις ανάγκης για τις τράπεζες λίγο πριν τον “μπαμπούλα” της ΕΚΤ!

Λογική εξήγηση έχει τελικά ο πανικός οποίος διακατέχει τελευταία τις ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις πάσης φύσης ή να φορτώσουν τα κόκκινα δάνεια σε εσωτερική bad bank.

 

Από τις αρχές Νοεμβρίου του 2014 πλειάδα ευρωπαϊκών τραπεζών σε σύνολο 6.000 και μεταξύ αυτών και οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες, θα περάσουν στον απευθείας έλεγχο της ΕΚΤ και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αποκτά πλέον δευτερεύοντα και επικουρικό ρόλο, εκτός από τον έλεγχο της Attica Bank και των συνεταιριστικών τραπεζών.

 

Οι διοικήσεις των 4 ελληνικών συστημικών τραπεζών Εθνικής, Πειραιώς, Alpha και Eurobank θα ελέγχονται απευθείας από την ΕΚΤ και από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό – SSM – Single Supervisory Mechanism. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός θα δημιουργήσει ένα νέο σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας που θα περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχουσών χωρών της Ε.Ε. Μάλιστα, και ειδικά καθήκοντα που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ανατίθενται στην ΕΚΤ.

Οι βασικοί σκοποί του Μηχανισμού θα είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας στην Ευρώπη.

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο πλαίσιο του νέου συστήματος εποπτείας, η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, ενώ θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την εποπτεία όλων των υπόλοιπων πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό τη γενική επίβλεψη της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να αναλάβει την ευθύνη εποπτείας λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν 85% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Η ΕΚΤ χαρακτηρίζει σημαντικά τα πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Τουλάχιστον τα τρία σημαντικότερα πιστωτικά ιδρύματα κάθε συμμετέχουσας χώρας θα υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους σε απόλυτες τιμές για την Ελλάδα περιλαμβάνονται και οι 4 συστημικές τράπεζες.

Καθίσταται κατανοητό ότι η ΕΚΤ αποκτά υπερεξουσίες εποπτείας στις 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Η αντιμετώπιση καίριων τραπεζικών προβλημάτων όπως τα NPLs θα αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα και επειδή οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν τους χειρότερους δείκτες στην Ευρώπη, προφανώς θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα.

Επίσης, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να συνεχίζουν τις πρακτικές αναχρηματοδότησης αν δεν έχει υπάρξει βιώσιμο σχέδιο της εταιρείας που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα δάνειά της.

 

Τρέχουν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα

 

Με το μάτι και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΕΚΤ στραμμένα επάνω τους, οι ελληνικές τράπεζες τρέχουν να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια που τείνουν να εξελιχθούν σε τσουνάμι. Και εκτός από αυτό, πρέπει να καλύψουν – ότι μπορούν να καλύψουν – θαλασσοδάνεια κι άλλες «διευκολύνσεις» που κατά καιρούς παρέχουν σε «γνωστούς και φίλους».

 

Με αυτό το σκοπό, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι έχουν δημιουργήσει αυτόνομες μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με τις χορηγήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση, από τις οποίες έχουν ως σήμερα αναδιαρθρώσει οφειλές άνω των 27 δισ. ευρώ. Οι εσωτερικές «bad banks» έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την τροποποίηση των όρων αποπληρωμής δανείων που είναι ή κινδυνεύουν να καταστούν προβληματικά, γράφει το Βήμα.

«Η δημιουργία αυτόνομων τμημάτων για την αναχρηματοδότηση παλαιών χορηγήσεων μας επιτρέπει να τραβήξουμε μια “κόκκινη γραμμή” με το παρελθόν και να ασχοληθούμε ξανά μετά από έξι χρόνια ύφεσης με τις παραδοσιακές μας εργασίες, τη χρηματοδότηση της οικονομίας» σημειώνει σχετικά έμπειρο τραπεζικό στέλεχος.

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τους περιορισμούς που ίσχυαν ως σήμερα στους πλειστηριασμούς, οι οποίοι έθεταν φραγμούς στην προσπάθεια των τραπεζών για αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους, έχει γίνει αρκετή δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. «Οι νέες μονάδες θα είναι πανέτοιμες στις αρχές της επόμενης χρονιάς να εφαρμόσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο» επισημαίνει γενικός διευθυντής συστημικού ομίλου.

 

Οπως εξηγεί, ήδη οι τράπεζες έχουν βγει μπροστά απευθύνοντας πρόσκληση σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δόσεών τους να προσέλθουν στα καταστήματα για την εξεύρεση βιώσιμης ρύθμισης. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πληρωμή μόνο τόκων, επιμήκυνση της διάρκειας εξόφλησης, αναστολή πληρωμών για ένα διάστημα ή ακόμη και «κούρεμα» σε βαριές περιπτώσεις.

 

Τράπεζα Πειραιώς
Νεοσύστατες υπηρεσίες

Τα αναδιαρθρωμένα δάνεια ανέρχονται σε 6,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 3,9 δισ. ευρώ εξυπηρετούνται κανονικά, ενώ τα υπόλοιπα παρουσιάζουν καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες. Η διαχείριση των «κόκκινων δανείων» θα γίνει το επόμενο διάστημα περισσότερο ενεργητική με την πλήρη ενεργοποίηση των νεοσύστατων μονάδων επισφαλειών (Recovery Banking & Task Force), στις οποίες απασχολούνται περίπου 900 εργαζόμενοι. Η μονάδα λιανικής διαχειρίζεται 450.000 δάνεια, ύψους 11 δισ. ευρώ, ενώ στη μονάδα coorporate έχουν μεταφερθεί 40.000 φάκελοι με υπόλοιπα 16 δισ. ευρώ. Εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες για τον προσδιορισμό της διάθεσης του πελάτη για συνεργασία, την εκτίμηση της δυνατότητάς του για εξυπηρέτηση του χρέους και την επιλογή της βέλτιστης λύσης. Εξάλλου, έχει δημιουργηθεί μία μονάδα με ειδικούς που ασχολείται με πιο σύνθετες υποθέσεις, όπως π.χ. όταν προωθείται η αναδιάρθρωση ολόκληρων κλάδων μέσω ρύθμισης χρεών.

 

Alpha Bank
Αναβάθμιση συστημάτων

Τα υπόλοιπα των δανείων που έχουν αναδιαρθρωθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ανέρχονται σε 7,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4 δισ. ευρώ στεγαστικά, 2,3 δισ. ευρώ επιχειρηματικά και 1,2 δισ. ευρώ καταναλωτικά. Λειτουργούν δύο μονάδες διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων υπό την ομπρέλα της Γενικής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και της Γενικής Διεύθυνσης Wholesale Βanking, οι οποίες αναλαμβάνουν τα δάνεια από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης έως τη ρύθμισή τους ή τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων. Στη λιανική το προσωπικό που ασχολείται με τις ρυθμίσεις έχει τετραπλασιασθεί από το 2011 ενώ στα δάνεια των επιχειρήσεων απασχολούνται αποκλειστικά με τις αναδιαρθρώσεις 84 εργαζόμενοι, αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με το 2009. Επιπλέον έχουν αναβαθμισθεί τα συστήματα της τράπεζας με στόχο την αποτελεσματικότερη συλλογή των εισπράξεων, την ταχύτερη νομική αντιμετώπιση των υποθέσεων και την προληπτική διαχείριση των δανείων.

 

Εθνική Τράπεζα
Τρεις μονάδες για τις επισφάλειες

Λειτουργεί τρεις διαφορετικές μονάδες για τη διαχείριση των επισφαλειών. H Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής που δημιουργήθηκε μετά το ξέσπασμα της κρίσης έχει αναλάβει τη διαχείριση όλων των δανείων σε καθυστέρηση σε στεγαστική και καταναλωτική πίστη. Σύμφωνα με το μοντέλο που εφαρμόζει η τράπεζα, η ανάληψη των δανείων από τη νέα διεύθυνση γίνεται από την πρώτη στιγμή που εμφανίζουν καθυστέρηση, γεγονός που διευκολύνει τη «διόρθωση» του προβλήματος εν τη γενέσει του. Παράλληλα η Εθνική Τράπεζα λειτουργεί και Μονάδα Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης. Εκεί έχουν μεταφερθεί επιχειρηματικά δάνεια της τάξεως των 4 δισ. ευρώ για τα οποία δεν υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ανάκαμψης των πελατών. Παράλληλα ο όμιλος λειτουργεί ξεχωριστή Διεύθυνση Καθυστερήσεων στο Corporate Banking για τα εταιρικά δάνεια που ναι μεν είναι προβληματικά αλλά έχουν προοπτική να καταστούν βιώσιμα έπειτα από μια ρύθμιση.

Eurobank
Η πρώτη ελληνική bad bank

Οι αναδιαρθρώσεις δανείων φτάνουν συνολικά τα 6,2 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου τα 4 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά και στεγαστικά, το 1,5 δισ. ευρώ χορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων και τα 600 εκατ. ευρώ περίπου καταναλωτικά. Με τη διαχείριση των επισφαλειών στη λιανική ασχολείται από το 2005 ξεχωριστή θυγατρική, η Financial Planning Services, η οποία αποτελεί την πρώτη bad bank που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη διαχείριση των δανείων από την πρώτη ημέρα που θα παρουσιαστεί καθυστέρηση. Για τις χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργεί έτερη μονάδα στην αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση. Με τις χορηγήσεις που βρίσκονται σε «βαθύ κόκκινο», ανεξαρτήτως κατηγορίας, δράση αναλαμβάνει η Μονάδα Οριστικών Καθυστερήσεων. Πρόσφατα δημιουργήθηκε μια εξειδικευμένη μονάδα για την υποστήριξη επιχειρήσεων με σοβαρά προβλήματα αλλά με δυνατότητες ανάκαμψης. Εκεί απασχολούνται 40 εξειδικευμένοι εργαζόμενοι.

 

Οι τράπεζες λοιπόν, ζεσταίνουν τώρα τις «μηχανές» τους για τον τελικό και πιο καθοριστικό κύκλο διαχείρισης των επισφαλειών, εν αναμονή της οριστικοποίησης του νέου κώδικα δεοντολογίας για τα «κόκκινα δάνεια» από την Τράπεζα της Ελλάδος και της θεσμοθέτησης νέων διαδικασιών ρύθμισης επιχειρηματικών χρεών από το υπουργείο Ανάπτυξης. Βέβαια, ο μεγαλύτερος πανικός οφείλεται στην αλλαγή του εποπτικού φορέα, που δεν θα είναι πια η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

Danioliptes.gr