Ερώτηση Δ. Παπαδημούλη στον Μ.Ντράγκι για τα stress-tests ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών

Ερώτηση προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, για τη διεξαγωγή των stress-tests, κατέθεσε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του, αναφέρεται στους ελέγχους που διενεργεί η ΕΚΤ στους ισολογισμούς των συστημικών τραπεζών της Ευρωζώνης και συγκεκριμένα στις αξιολογήσεις στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review) και στις ασκήσεις προσομοίωσης κατάστασης κρίσεων (Stress-Tests).

Στη συνέχεια της ερώτησής του, αφού σημειώνει ότι «τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν πληγεί, σε διαφορετικό βαθμό, από την οικονομική κρίση και οι οικονομίες τους παρουσιάζουν σημαντικές, δομικές, διαφορές», ρωτά τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, εάν «έχουν συνυπολογιστεί οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις αξιολογήσεις των ισολογισμών των ευρωπαϊκών συστημικών τραπεζών», καθώς επίσης, κατά πόσο «θα υπάρξουν επιμέρους τεχνικές προσαρμογές ανά κράτος-μέλος». 

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά διευκρινίσεις από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των ελληνικών και άλλων κρατικών ομολόγων στις παραπάνω διαδικασίες ελέγχου, ρωτώντας τον συγκεκριμένα με ποιες διαδικασίες θα γίνει «η αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών και ιδιαίτερα των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη προς τον Μ. Ντράγκι:

Από το Νοέμβριο του 2013 η ΕΚΤ έχει ξεκινήσει μια συνολική εκτίμηση των ισολογισμών των συστημικών τραπεζών της Ευρωζώνης, στα πλαίσια των νέων, εποπτικών, καθηκόντων της. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΤ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), υποβάλλει όλες τις συστηματικές τράπεζες της Ευρωζώνης σε μια αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review), καθώς επίσης, και σε ασκήσεις προσομοίωσης κατάστασης κρίσεων (Stress-Tests).
Με δεδομένο ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν πληγεί, σε διαφορετικό βαθμό, από την οικονομική κρίση και οι οικονομίες τους παρουσιάζουν σημαντικές, δομικές, διαφορές, ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ:

· Έχουν συνυπολογιστεί οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις αξιολογήσεις των ισολογισμών των ευρωπαϊκών συστημικών τραπεζών; Θα υπάρξουν επιμέρους τεχνικές προσαρμογές ανά κράτος-μέλος;

· Με ποιο τρόπο θα γίνεται η αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών και ιδιαίτερα των κρατικών ομολόγων χωρών της Ευρωζώνης; Συγκεκριμένα, πρόκειται να υποστούν απομείωση (haircut) τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που ενδεχομένως να διακρατούν ευρωπαϊκές και ελληνικές τράπεζες;