Τίτλοι τέλους 152 ευρωπαϊκών τραπεζών σε έναν χρόνο

Το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης είναι μικρότερο και λιγότερο εξαρτημένο από το δανεικό χρήμα σε σχέση με το 2012, αλλά εξακολουθεί να βαρύνεται από κόκκινα δάνεια και δεν έχει υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.

 

Αυτή είναι η ετυμηγορία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με τελευταία έκθεσή της για την κατάσταση του τραπεζικού κλάδου.

Τα στοιχεία της έκθεσης θεωρείται ότι ενισχύουν την άποψη πως τα αποτελέσματα των stress tests, στις 26 Οκτωβρίου, θα φέρουν στην επιφάνεια έναν σημαντικό αριθμό τραπεζών που \| θα κληθούν να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια.

Aυτη τη στιγμή η ευρώπη έχει λιγότερες τράπεζες, και συγκεκριμένα 5.948 το 2013, έναντι 6.100 το 2012 και 6.690 το 2008 καθώς πολλές έκλεισαν ή εξαγοράστηκαν. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των τραπεζών θεωρειται υπερβολικά μεγάλος σε σχέση με το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έτσι, μία περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τους εναπομείναντες παίκτες να βελτιώσουν την κερδοφορία τους.
Ο κλάδος είναι μικρότερος και σε επίπεδο ενεργητικού, το οποίο στα τέλη του 2013 ανερχόταν σε 26,8 τρισ. ευρώ, από 29,6 τρισ. το 2012 και 33,5 τρισ. το 2008.

 

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του ενεργητικού προήλθε από τις μεγάλες τράπεζες και κυρίως στη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίες μείωσαν σημαντικά τις θέσεις τους στα παράγωγα.

 

Πηγή: Deal News