Αυξήθηκε κατά 2,4 δις ευρώ το ελληνικό χρέος μέσα σε ένα τρίμηνο!

Επί τα χείρω εξελίσσεται το θέμα της διαχείρισης του ελληνικού χρέους. Παρά τις μη οικειοθελείς θυσίες που επεβλήθησαν στον ελληνικό λαό, το χρέος αντί να μειώνεται, αυξάνεται.

 

Στα 317,499 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ελληνικό χρέος κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, από 315,002 δισ. ευρώ που ήταν το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους τριμηνιαίους μη χρηματοδοτικούς λογαριασμούς, με βάση το νέο κανονισμό ESA 2010 για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά από την 1/09/2014.

 

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του χρέους αυτό αποτελείται από χρεόγραφα ύψους 73,341 δισ. ευρώ μειωμένα κατά περίπου 5 δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Από αυτά τα 13,359 δισ. ευρώ αποτελούν βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος αυξήθηκε κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και 59,802 δισ. ευρώ μακροπρόθεσμο δανεισμός, μειωμένο κατά 5,893 δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

 

Αντίστοιχα, τα δάνεια που έχει λάβει η χώρα φτάνουν τα 243,397 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, τα δάνεια έχουν αυξηθεί κατά 104,759 δισ. ευρώ.

 

Αναφορικά με την πορεία των εσόδων και των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  δείχνουν ότι σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014 το δεύτερο τρίμηνο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,140 δισ. ευρώ φτάνοντας τα 20,732 δισ. ευρώ.

 

Σημαντική αύξηση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους εμφανίζουν οι φόροι επί του εισοδήματος και της περιουσίας οι οποίοι ενισχύθηκαν κατά 900 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα μειωμένες κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ εμφανίζονται οι κοινωνικές εισφορές, οι οποίες μάλιστα σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013 υποχώρησαν κατά 758 εκατ. ευρώ.

 

Αυξημένες εμφανίζονται και οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1,2 δισ. ευρώ, καθώς στο δεύτερο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 21,15 δισ. ευρώ από 19,89 δισ. ευρώ που ήταν το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2013 και 2012, οι δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες κατά 12,2 δισ. ευρώ και 4 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

 

Danioliptes.gr