Εκκαθάριση των οφειλών εδώ και τώρα και μετά ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων!

«Μόνο εφόσον προηγηθεί η εκκαθάριση της οφειλής από τους άκυρους γενικούς όρους συναλλαγών, έχει νόημα να προχωρήσει η όποια ρύθμιση των κόκκινων δανείων» τονίζει σχολιάζοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς.

 

Πρόκειται για τις επιβαρύνσεις που έχουν κριθεί παράνομες και καταχρηστικές και επιβάλλονται από τις τράπεζες σε λογαριασμούς καταθέσεων και συμβάσεις. Μια σειρά από παράνομους όρους που οδηγούν σε αυθαίρετες χρεώσεις, αδιαφάνεια και υπονόμευση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Τη στιγμή που, το δίκαιο των ΓΟΣ διαπνέεται από την αρχή της διαφάνειας, δεν είναι δυνατόν η πολιτεία και οι τράπεζες να απαιτούν ρύθμιση των οφειλών, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήθος από ασαφείς ή πολυσήμαντες ρήτρες με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες και επιβαρύνσεις στον καταναλωτή. Να σημειωθεί ότι η διαφάνεια αφορά στη σαφή και κατανοητή διατύπωση, στην αρχή του ορισμένου ή οριστού περιεχομένου και στην αρχή της προβλεψιμότητας της ύπαρξης των όρων.

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα όρων και πρακτικών, που κρίθηκαν παράνομοι και καταχρηστικοί είναι:

η είσπραξη από την τράπεζα για τη χορήγηση του δανείου εξόδων χρηματοδότησης, ύψους μάλιστα 1% επί του ποσού του δανείου,
η είσπραξη εξόδων φακέλου,
η αξίωση της τράπεζας, σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δανείου, να καταβάλει ο δανειολήπτης ποσό ύψους 2,5% επί του ποσού που αφορά η πρόωρη προεξόφληση, σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο,
η δυνατότητα της τράπεζας να προσαρμόζει μονομερώς το επιτόκιο στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, δίχως η προσαρμογή αυτή να είναι σε συνάρτηση με κάποιο εύλογο κριτήριο (λ.χ. το διατραπεζικό επιτόκιο euribo, επιτόκιο ΕΚΤ) ή να αξιώνει την επιστροφή του δανείου αν ο λήπτης του δανείου δεν αποδεχθεί την προσαρμογή,
η εκχώρηση από τον δανειολήπτη των μισθωμάτων του ακινήτου στην τράπεζα προς πρόσθετη διασφάλισή της,
η επιφύλαξη της δυνατότητας είσπραξης από την τράπεζα προμήθειας κατά τη διάρκεια του δανείου.

 

«Τη στιγμή που η πλειοψηφία των Ελλήνων κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της εξαιτίας χρεών προς την τράπεζα ή το Δημόσιο, το Υπουργείο Ανάπτυξης τους αξιώνει να συρθούν σε ρυθμίσεις και να καταβάλλουν από το υστέρημα τους δόσεις, που είναι φορτωμένες με παράνομες κι άκυρες ρήτρες. Είναι λοιπόν, κρίσιμο για τον κ. Δένδια να ορίσει ποιον θεωρεί «μπαταχτζή». Αυτόν που εξακολουθεί να πληρώνει δάνειο σε μία τράπεζα που ενισχύθηκε με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο και εξακολουθεί να επιβαρύνει με παράνομους όρους τους δανειολήπτες; Ή τον δανειολήπτη που προσπαθεί να σώσει το σπίτι του και να επιβιώσει από τον  κυκλώνα της κρίσης;» επισημαίνει ο κ. Περβανάς.

 

Καλεί τους δανειολήπτες σε μαζική δράση και αντίδραση στις παράνομες πρακτικές των τραπεζών. «Να δείξουμε τι σημαίνει συνεργάσιμος δανειολήπτης και τι συνεργάσιμος τραπεζίτης» επισημαίνει και τονίζει ότι οι οφειλέτες, στηριζόμενοι στη νομολογία, μπορούν και οφείλουν να διεκδικήσουν όσα παρανόμως αποκόμισαν οι τράπεζες. «Πρόκειται για μεγάλα ποσά, που ειδικά μέσα στην κρίση είναι ανήκουστο να αποκομίζουν οι τράπεζες, και για αυτό με την διεκδίκηση και την επιστροφή των χρημάτων αυτών μπορεί να αποθαρρύνουμε τις τράπεζες από ανάλογες πρακτικές». Επισημαίνει τέλος, ότι είναι σημαντικό για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία να εξυπηρετήσουν το δάνειο τους, να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και να απαιτήσουν εκκαθάριση της οφειλής τους ώστε να κληθούν να πληρώσουν μόνο όσα τους αναλογούν.

 

 

Διαβάστε επίσης:

 

Ορίστε τη «συνεργάσιμη» τράπεζα για να σωθούν οι δανειολήπτες από τις παράλογες ρυθμίσεις που προτείνει

Τι γίνεται με την τράπεζα που καλεί σε συνεργασία τον δανειολήπτη;

 

Danioliptes.gr