Επισιτιστική βοήθεια 330 εκατ.

Το ποσό των 330 εκατομμυρίων ευρω θα διατεθεί την περίοδο 2015-2020 νια την παροχή επισιτιστικής βοήθειας και βασικής υλικής συνδρομής στους άπορους μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΊΈΒΑ).

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες: 1. Παροχή υλικής βοήθειας (τρόφιμα, είδη καθαρισμού, παιδικά και σχολικά είδη).

2. Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή έκτακτων αναγκών με δράσεις όπως η παροχή συμβουλών νια οικογενειακή οικονομική διαχείριση, νια ισορροπημένη διατροφή νια κοινωνική ένταξη των παιδιών κλπ.

3. Τεχνική υποστήριξη.
Όπως υποστήριξε ο αρμόδιος υφυπουργός Βασίλης Κεγκέρογλου, η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με τη θεσμική συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και της κοινωνίας των πολιτών. 

 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ