Φιάσκο με τα «κόκκινα» δάνεια του πρώην ΟΕΚ

Η ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας καλύπτει μόνο όσους έχουν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμη οφειλή που δεν υπερβαίνει τις έξι μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Αποτέλεσμα, από τις περίπου 97.000 οικογένειες δανειοληπτών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία να είναι πολύ μικρός ο αριθμός όσων μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας.

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μαζί με την έναρξη της υπαγωγής στη νέα ρύθμιση θα ξεκινήσει και η διαδικασία προσέλευσης στις τράπεζες όσων δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ το επιθυμούν, αλλά ταυτόχρονα καλύπτουν και τη βασική προϋπόθεση να μην έχουν δημιουργήσει οφειλές μεγαλύτερες του ενός εξαμήνου.

 

Η ρύθμιση του δανείου προκύπτει μέσω της καλύτερης επιμήκυνσης στον χρόνο καταβολής των δόσεων. Βασική αρχή είναι ότι όσοι δικαιούχοι επιλέξουν αλλαγή των δόσεων δεν θα χάσουν την επιδότηση του επιτοκίου. Ο ΟΑΕΔ, που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση υποθέσεων του ΟΕΚ, μια και ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έχει καταργηθεί από τον Φεβρουάριο του 2012, έδωσε στη δημοσιότητα ενδεικτικά παραδείγματα. Όπως: δάνειο αρχικού ποσού 150.000 ευρώ, με ανεξόφλητο χρέος μέχρι τον Νοέμβριο του 2014 (πριν από τη ρύθμιση) 68.178 ευρώ (μένουν πέντε έτη για τη λήξη του), είχε μηνιαία δόση της τάξης των 1.009 ευρώ, που έπειτα από διακανονισμό και δεκαετή παράταση, μπορεί να πέσει σε 419 ευρώ (μείωση 58%).

 

Στην περίπτωση που ισχύσει η δεκαετής επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου, η οποία πάντως δεν είναι δεσμευτική για τις τράπεζες, τότε οι μηνιαίες δόσεις για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση θα μειωθούν από περίπου 40% έως και 90%. Η διαπραγμάτευση όμως θα είναι ξεχωριστή για κάθε περίπτωση, άρα είναι πιθανό η χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης να είναι μικρότερη και έτσι αντίστοιχα μικρότερη να είναι και η μείωση των δόσεων.

 

Πηγή: Δημοκρατία – Καθημερινή