Προσωποκράτηση τέλος για τους οικονομικά αδύναμους πολίτες

Αντί για μέτρα ανακούφισης των υπερχρεωμένων δανειοληπτών, η κυβέρνηση περιορίζεται να μην τους ταπεινώνει, ρίχνοντάς τους στα κελιά. 

 

Λογικό!  Ο δανειολήπτης έχει χάσει κάθε ελπίδα στην απονομή δικαιοσύνης σε βάρος των τραπεζών που υιοθετούν παράτυπες διαδικασίες για να κλέβουν τα χρήματά του. Πάντως, στην περίπτωση που οι εισπρακτικές εταιρίες ή καλύτερα οι εταιρίες εκβιασμού πολιτών απειλήσουν δανειολήπτες που δεν έχουν να πληρώσουν με φυλάκιση, θα πρέπει οι πολίτες να τους απαντήσουν αναλόγως. Κι αυτό διότι σύμφωνα με διάταξη του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καταργείται η προσωποκράτηση για αστικά και εμπορικά χρέη για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η διάταξη δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή αλλά αποτελεί μνημονιακή δέσμευση στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Ουσιαστικά με το νομοθέτημα καταργούνται οι δίκες στο ακροατήριο και όλη η διαδικασία θα γίνεται εγγράφως (εκτός κι αν κρίνει ο δικαστής πως απαιτείται εξέταση μαρτύρων ενός απο κάθε πλευρά) και θα διαρκεί από την κατάθεση της αγωγής μέχρι την έκδοση της απόφασης περίπου 6-8 μήνες, δηλαδή στο 1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα για την έκδοση πρωτόδικης απόφασης.

 

Το νέο νομοθέτημα προβλέπει δύο μόνο στάδια για την εκδίκαση των αστικών διαφορών: την κατάθεση της αγωγής και την έκδοση της απόφασης. Η διαδικασία στο ακροατήριο, με την εξέταση των μαρτύρων, τις αντεγκλήσεις και τις άπειρες αναβολές, καταργείται καθώς πλέον προβλέπεται πως όλη η διαδικασία, ή το μεγαλύτερο μέρος της, θα διεξάγεται μόνον εγγράφως.

 

 

1. Μόλις θα κατατίθεται η αγωγή για οποιαδήποτε αστική ή εμπορική διαφορά, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν συνολικά ένα χρονικό διάστημα περίπου 130 ημερών για να καταθέσουν όλα τους τα έγγραφα, να αντικρούσουν αυτά που υποστηρίζει ο αντίδικός τους και να προσκομίσουν ό,τι νομίζουν ότι θα συμβάλει στη διεκδίκησή τους για παροχή έννομης προστασίας.

2. Δίκη στο ακροατήριο δεν θα γίνεται. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν ο δικαστής, που θα χρεώνεται την υπόθεση, κρίνει ότι απαιτείται η εξέταση και κάποιου μάρτυρα, θα τον καλεί σε ορισμένη ημέρα και χώρο για να τον εξετάσει.

3. Μόλις ο φάκελος της υπόθεσης συμπληρωθεί από τους διαδίκους, ο δικαστής θα μελετά το υλικό που έχουν προσκομίσει και σε συγκεκριμένο χρόνο -αυτό μακάρι να τηρηθεί- θα εκδίδει την απόφασή του.

4. Η κατάργηση της συζήτησης στο ακροατήριο κρίθηκε αναγκαία από την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ανέλαβε το τιτάνιο έργο βελτίωσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς η μακρόχρονη εφαρμογή του ισχύοντος έως σήμερα συστήματος κατέδειξε πως μόνο καθυστερήσεις προκαλούσε και στην ουσία δεν διευκόλυνε τη γρήγορη και ουσιαστική επίλυση των χιλιάδων αστικών διαφορών που φθάνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά δικαστήρια.

Οι αλλαγές που επιφέρει ο νόμος στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, ουσιαστικά καταργούν ή τουλάχιστον αφήνουν στην κρίση των δικαστηρίων την προσωποκράτηση για ιδιωτικές διαφορές.

Δηλαδή το δικαστήριο όπου θα οδηγηθεί ο οφειλέτης θα κρίνει αν είναι σε θέση να πληρώσει και θα προστατεύει τους οικονομικά αδύναμους από τη φυλάκιση.

Δηλαδή η διάταξη καταργεί την προσωποκράτηση για αστικά και εμπορικά χρέη για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Το μέτρο παραμένει σε ισχύ μόνο για εκείνους που, ενώ διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα ικανοποίησης του αντιδίκου τους, δεν το κάνουν, εσκεμμένα, αποκρύπτοντας τα οικονομικά τους μέσα ή αρνούνται να συμμορφωθούν προς δικαστικές αποφάσεις.

 

danioliptes.gr