Ασκούμενοι δικηγόροι κατά των αλλαγών υπέρ των τραπεζών

Την αντίθεσή του εκφράζει η Ενωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης με ψήφισμά του που κοινοποιήθηκε προς τον Σύλλογο Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος. 

«Για άλλη μια φορά την τελευταία πενταετία ο νομικός κόσμος και η ελληνική κοινωνία γίνονται μάρτυρες μιας ακόμα «στο πόδι» αναθεώρησης βασικών νομικών κειμένων, όπως είναι οι κώδικες. Αυτή την φορά είναι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας που αναθεωρείται (για πολλοστή φορά) και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Από το κατατεθειμένο προς ψήφιση σχέδιο της κυβέρνησης βλέπουμε ολοκληρωτική αναθεώρηση της λειτουργίας της αστικής δικαιοσύνης», αναφέρεται στο ψήφισμα.

 

Συνοπτικά, οι αντιδραστικές και αντίθετες με την άποψη του δικηγορικού κόσμου μεταρρυθμίσεις είναι οι εξής:

 

•     η κατάργηση της αμεσότητας της δίκης και του προφορικού χαρακτήρα αυτής με την μετατόπιση της εμμάρτυρης απόδειξης σε δικονομική εξαίρεση και την ταυτόχρονη αναβίβαση του αμφιλεγόμενου θεσμού των ενόρκων βεβαιώσεων

 

•  η εκ των πραγμάτων «κατάργηση» του πολυμελούς πρωτοδικείου με την διεύρυνση της αρμοδιότητας των μονομελών δικαστηρίων ως φυσική συνέχεια των μεταρρυθμίσεων για την επιτάχυνση της δίκης, που παλαιότερα έφεραν στην ποινική δικονομία ακόμα και την εκδίκαση κακουργημάτων στην αρμοδιότητα μονομελών συνθέσεων.

 

•     η κατάργηση της δυνατότητας αυτοπρόσωπης παράστασης των διαδίκων και στο Ειρηνοδικείο με μόνη εξαίρεση την διαδικασία των μικροδιαφορών, η οποία όμως παραμένει κενό γράμμα με την παράλληλη υποχρέωση άσκησης της αγωγής εγγράφως και όχι προφορικώς και της υποχρεωτικής κατάθεσης προτάσεων επί της έδρας.

 

•   η διατήρηση σε ισχύ της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές και η εν γένει αύξηση των παραβόλων.

 

•     κατάργηση εν τοις πράγμασι του προνομίου των εργατικών απαιτήσεων.

 

•     επαναδιαμόρφωση του σκηνικού στον κλάδο του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης  στα μέτρα των τραπεζών.

 

Οι τροποποιήσεις αυτές είναι προφανές ότι βρίσκονται στην κατεύθυνση της δικονομικής διευκόλυνσης των μεγάλων δικηγορικών εταιριών και εκπροσωπούν τα συμφέροντα διαδίκων όπως τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ ταυτόχρονα με το επαναλαμβανόμενο προσχηματικό επιχείρημα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης ισοπεδώνονται η διαφάνεια και τα εχέγγυα της ποιότητας της παρεχόμενης δικαιοσύνης στους πολίτες.

 

Οι αποχές επομένως των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους είναι απαραίτητες όχι μόνο για προστασία της αξιοπρέπειας του δικηγορικού επαγγέλματος αλλά και σαν μορφή άμυνας της κοινωνίας απέναντι στην διαρκή υποβάθμιση του θεσμού της δικαιοσύνης.

 

Ενόψει των ανωτέρω, ως ΕΑΝΔιΘ:

 

1) Καταγγέλλουμε το Υπ. Δικαιοσύνης και την Κυβέρνηση για την χωρίς καμία συναίνεση από το νομικό κόσμο, αποσπασματική και εν τάχει τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η οποία θεωρούμε πως υπαγορεύεται από τις μεγάλες δικηγορικές εταιρίες και τα συμφέροντα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

2) Καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει το σχέδιο που έχει καταθέσει και να το επαναφέρει προς διαβούλευση, με πραγματική όμως αξιοποίηση της γνώμης που τα συλλογικά όργανα των λειτουργών της δικαιοσύνης (δικαστών, δικηγόρων κλπ) καταθέτουν.

 

3) Στηρίζουμε την πρόσφατη απόφαση για αποχή που ελήφθη από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και κάθε ανάλογη απόφαση που λαμβάνεται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, καθώς αποτελεί το έσχατο όπλο μας ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης για την διασφάλιση του θεσμού που εκπροσωπούμε.

 

4) Καλούμε και εμείς από την πλευρά μας σύσσωμο τον δικηγορικό κόσμο στις 2 και 3 Δεκεμβρίου να συμμετάσχει στο πανελλαδικό δημοψήφισμα που προκήρυξε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις που υποβαθμίζουν το λειτούργημα του δικηγόρου, προχειροποιούν την διαδικασία των αστικών υποθέσεων και ενισχύουν μόνο τα έννομα συμφέροντα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ανερχόμενων μεγαλοδικηγορικών εταιριών.

 

Για τον λόγο αυτό στις 2-3 Δεκεμβρίου, οι δικηγόροι της χώρας πρέπει να λάβουν και πάλι αγωνιστική απόφαση.
 

Εμείς με τη σειρά μας ως Σύλλογος ευχόμαστε στους μάχιμους δικηγόρους καλό αγώνα και θα είμαστε στο πλευρό τους απέναντι στην τοκογλυφία από όπου και αν προέρχεται. 

danioliptes.gr