Κεφάλαια του ΤΧΣ σε μη συστημικές περίπου 2-2,1 δισ. για Attica, ΤΠ&Δ, συνεταιριστικές.

Περίπου 2 δισεκ. με 2,1 δισεκ του ΤΧΣ θα χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των συνεταιριστικών τραπεζών και υπό όρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Attica Bank, αν προχωρήσει μια λύση ενοποίησης τους.

 

To “Χ” στις 30 Οκτωβρίου του είχε αποκαλύψει το σχέδιο… το ΤΧΣ να μην μείνει χωρίς capital buffer, χωρίς κεφαλαιακό απόθεμα, με την στρατηγική να καλυφθούν τυχόν κεφαλαιακά κενά των συνεταιριστικών τραπεζών που θα χρειαστούν μαζί με την Πανελλήνια Τράπεζα περίπου 380-400 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, της Attica Bank που χρειάζεται συνολικά 434 εκατ. ευρώ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αν προωθηθεί μια λύση ενοποίησης της Attica Bank με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι ότι η DGComp θα έχει σίγουρα ενστάσεις για το πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια του ΤΧΣ καθώς έχει ουσιαστικά ενεργοποιηθεί η διαδικασία του bail in. Στις συνεταιριστικές τράπεζες το θέμα είναι προφανώς σύνθετο καθώς διαθέτουν μερίδια και το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης είναι σύνθετο.

 

Στην Attica Bank, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη γιατί αν επενδύσει το ΤΣΜΕΔΕ το 51%, δηλαδή 217 εκατ. σε σύνολο 434 εκατ. ευρώ, το ποσοστό του Ταμείου θα εκτιναχθεί από το 51% στο 75% με 80%, εξέλιξη που θα εγείρει θέμα ανταγωνισμού από την DGComp.

 

Οι μηχανικοί του ΤΣΜΕΔΕ κατέχουν το 51% και έχουν επενδύσει διαχρονικά 430 εκατ. ευρώ – χωρίς την νέα αύξηση κεφαλαίου. Προφανώς και η επένδυση λόγω συγκυριών δεν ήταν επιτυχημένη. Με τις παρούσες συνθήκες και λόγω της επάρκειας κεφαλαίων η Attica Bank δεν κινδυνεύει να διασπαστεί σε “καλή” και “κακή” τράπεζα αυτό είναι 100% βέβαιο.

 

Υπό άλλες συνθήκες θα έδιναν την Attica Bank στην Εθνική με μια σχέση ανταλλαγής για να μην χάσει τις μετοχές του το ΤΣΜΕΔΕ. Με τον ένα ή άλλο τρόπο το ΤΣΜΕΔΕ δεν μπορεί να είναι μέτοχος πλειοψηφίας. Το ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να είναι μέτοχος του 20%, το μετοχικό σχήμα του νέου σχήματος που δυνητικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι ευρύτατο με αυξημένο free float.

 

Αν τώρα το σχέδιο δημιουργίας μιας αναπτυξιακής τράπεζας αποτύχει τότε η Attica Bank δεν θα έχει άλλη επιλογή από το καταλήξει σε μια συστημική τράπεζα, με πιθανό σενάριο την Εθνική.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ