Τραπεζική τροπολογία

Στο εγγυημένο ποσοστό του ανεξόφλητου κεφαλαίου περιορίζεται η ευθύνη του ελληνικού δημοσίου στις περιπτώσεις που οι τράπεζες και λοιποί πιστωτές προχωρούν σε απομείωση επιχειρηματικών δανείων που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο συμφωνίας εξυγίανσης.

 

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Το θέμα αυτό αναμένεται να λύσει τα χέρια των τραπεζών στις ρυθμίσεις επιχειρηματικών δανείων.

 

Επίσης, σύμφωνα με άλλη τροπολογία, άμεσα δάνειο στο ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων) υπέρ του σκέλους εξυγίανσης τραπεζών θα μπορεί να χορηγεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν απόφασης του υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετικό αίτημα του ΤΕΚΕ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ