Ακόμη και για 0,2 λεπτά παγιδεύει πολίτες η Τειρεσίας ΑΕ

Ακόμη και για το ποσό των 0,02 λεπτών του ευρώ η Τειρεσίας ΑΕ δεν διαγράφει από τους καταλόγους της δανειολήπτες με αποτέλεσμα να είναι όμηροί της και να μην μπορούν να προχωρήσουν σε διάφορες κινήσεις, όπως π.χ. να ενταχθούν σε προγράμματα δανειοδότησης όπως το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». 

Ανακαλύπτουμε διαρκώς παρανομίες από τον κατάσκοπο των τραπεζών την Τειρεσίας ΑΕ που ελέγχει, διαχειρίζεται και μοιράζει όπου θέλει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των δανειοληπτών. 

Ιδού η τελευταία παρανομία. 

Ενώ αναγράφεται ολοκάθαρα στα επίσημα έγγραφα της εταιρίας ότι ευτελή ποσά κάτω των 50 ευρώ δεν αναγράφονται και δεν λαμβάνονται υπόψη από την Τειρεσίας ΑΕ εντούτοις στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ως υπόλοιπο ακόμη και το 0,02 λεπτά του ευρώ. 

 

Για την Τειρεσίας ΑΕ αυτό ασφαλώς δεν αποτελεί πρόβλημα. Αλλά για τον πολίτη που θέλει να λάβει δάνειο, αυτό είναι πρόβλημα διότι του στερείται το δικαίωμα να υπαχθεί σε δανειοδοτικά και επιχορηγούμενα προγράμματα που θεωρούνται πιο φιλικά σε σχέση με τα δάνεια των τραπεζών. 

 

danioliptes.gr