Που πήγαν τα 130,9 δισ. ευρώ του 2ου Μνημονίου, σύμφωνα με τον ESM;

Μηδέν κεφάλαια για την ανάπτυξη.

 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ιστοσελίδας του ESM τα χρήματα αυτά θα πρέπει να αποπληρωθούν από το Ελληνικό Δημόσιο από το 2032 έως το 2054, με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, εκτιμάται ότι οι ωριμάνσεις των δανείων μπορεί να παραταθούν. 

Πρακτικά, αυτό θα οδηγήσει μεν σε μείωση του χρέους σε όρους καθαρής παρούσης αξίας (Net Present Value, NPV) και θα διευκολύνει την αποπληρωμή του, αλλά ταυτόχρονα θα σημάνει τη χρονική επέκταση της επιτροπείας των δανειστών στη χώρα μας.

Από τα 130,9 δισ. ευρώ, σημαντικό μέρος δόθηκε για να υλοποιηθεί το περιβόητο «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων που βρίσκονταν στα χέρια ιδιωτών (PSI), από το οποίο κατέρρευσαν τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι δημόσιοι φορείς, προέκυψαν μεγάλες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, ενώ καταρρακώθηκαν οικονομικά χιλιάδες μικροομολογιούχοι. 

Αναλυτικότερα όμως η κατανομή του δεύτερου δανείου που έλαβε η Αθήνα από τον EFSF έχει ως εξής:

* 47,8 δισ. ευρώ αφορούσαν την κάλυψη ελλειμμάτων του προϋπολογισμού

* 37,3 δισ. ευρώ είχαν προβλεφθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών

* 34,6 δισ. ευρώ διατέθηκαν για να ολοκληρωθεί το PSI

* 11,2 δισ. ευρώ δόθηκαν για την επαναγορά ελληνικών ομολόγων.

Από τα ίδια στοιχεία του ESM

* Οι δανειακές δόσεις που έχει λάβει το Ελληνικό Δημόσιο από τον περασμένο Αύγουστο ως τον Δεκέμβριο του 2015 στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου ανέρχονται συνολικά στα 21,4 δισ. ευρώ και δεν πρόκειται να εξοφληθούν πλήρως πριν από το 2059.

* Από τα 21,4 δισ. ευρώ, τα 16 δισ. ευρώ διατέθηκαν από τον ESM σε μετρητά και η αποπληρωμή τους θα ξεκινήσει το 2034, για να ολοκληρωθεί σε 26 ετήσιες δόσεις, δηλαδή το 2059.

Οι δόσεις θα καταβάλλονται στις 20 Αυγούστου κάθε έτους.

* Τα υπόλοιπα 5,4 δισ. ευρώ δόθηκαν στην Ελλάδα σε ομόλογα του ESM για να καλυφθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Τα ομόλογα λήγουν μεν το 2017, αλλά η χώρα μας θα έχει περιθώριο να τα εξοφλήσει ως το 2048.

 

Μ. Χριστοδούλου από Βanking Νews