Ελλάδα όπως Ιρλανδία στα κόκκινα δάνεια

Σε μακρά πλάνη φαίνονται να βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες όσον αφορά τα έσοδα που προσδοκούν να αποκομίσουν από την εκμετάλλευση των κόκκινων δανείων.

 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν θέσει ως στόχο, από τα 100 δις ευρώ των κόκκινων δανείων, να αποκομίσουν κέρδη 10,3 δις σε βάθος τριετίας. Αλλά αν λάβει κανείς υπόψη του τις επιδόσεις της Ιρλανδικής εταιρείας ΝΑΜΑ, που δραστηριοποιήθηκε στη διαχείριση κόκκινων δανείων στην Ιρλανδία, οι εκτιμήσεις αυτές μόνο ως ακραία υπεραισιόδοξα σενάρια μπορούν να εκληφθούν.

Οι λόγοι είναι απλοί. Η ΝΑΜΑ είχε να διαχειριστεί προβληματικά στεγαστικά δάνεια ονομαστικής αξίας 74,2 δις.

Η αγοραία αξία των εξασφαλίσεων είναι 32,4 δις. ευρώ. Η αγοραία αξία των δανείων είναι 26 δις., δηλαδή απομείωση -65% επί της ονομαστικής αξίας. Η ΝΑΜΑ πούλησε 5,13 δις δάνεια, οι εισπράξεις φθάνουν έως τώρα τα 21 δις και τα κέρδη το 2014 ήταν μόλις 458 εκατ. Σωρευτικά σε 3-4 χρόνια η ΝΑΜΑ έχει κερδίσει 1,5 δις..

Αυτό σε μία χώρα όπως η Ιρλανδία, η οικονομία της οποίας εμφάνισε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ ρεκόρ 6% το 2015 και στόχος είναι 4,5% το 2016. Η ανεργία το 2015 ήταν 9,5% ενώ στόχος είναι 8,7% το 2016. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ που καθορίζει τον ετήσιο παραγόμενο πλούτο και η ανεργία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αύξηση ή μείωση των κόκκινων δανείων.

Στη περίπτωση της χώρας μας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Στην Ελλάδα το ΑΕΠ το 2016 θα είναι μάλλον -1% δηλαδή θα παραμείνει η ύφεση και η επίσημα καταγεγραμμένη ανεργία είναι περίπου στο 25%, ενώ η πραγματική εμφανίζεται να αγγίζει το 37%. Η Ιρλανδία εμφανίζει ρεκόρ αύξησης ΑΕΠ και η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση.

Τι σημαίνει αυτό για τους στόχους εσόδων που έχουν θέσει οι ελληνικές τράπεζες; Με 100 δις κόκκινα δάνεια, οι προβλέψεις εσόδων των τραπεζών ανέρχονται σε περίπου 50 δις.. Και πρόκειται για κάθε είδους δάνεια, και όχι μόνο για μη εξυπηρετούμενα όπως αυτά που διαχειρίζεται η ιρλανδική ΝΑΜΑ. Από το παράδειγμα της ΝΑΜΑ προκύπτει πολύ εύκολα ότι από τα 100 δις κόκκινων δανείων, οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πρωτογενώς πάνω από 20 δις, ενώ το καθαρό κέρδος, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν θα υπερβεί τα 2 δις ευρώ σε βάθος 3ετίας. Κι αυτό θεωρείται από τα θετικά σενάρια.

Κι όλα αυτά μετά «επιτυχημένη» κατά τα άλλα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, στην οποία έχασαν τα λεφτά τους οι μικρομέτοχοι των τραπεζών στους οποίους δεν επέτρεψαν να πάρουν μέρος.

Αποδεικνύεται ότι η πώληση των κόκκινων δανείων είναι τελικά μία φούσκα, γιατί πέρα από το ότι οι τράπεζες θα εισπράξουν πολύ λιγότερα από όσα υπολογίζουν, στην ουσία κι αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, καθώς δεν μπορούν να πουλήσουν κόκκινα δάνεια, παρά μόνο να εκχωρήσουν τη διαχείρισή τους σε ξένα funds.

 

danioliptes.gr