28 Ιανουαρίου 2023

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ρυθμίσεις οφειλών, νόμος κατσέλη και υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Υψηλά είναι τα ποσοστά των «κόκκινων» δανείων στην Ε.Ε.

1 min read

Το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με έκθεση της EBA. Στην έκθεση παρουσιάζονται στοιχεία για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα με βάση τους ορισμούς της EBA για τα NPE’s και τα ρυθμισμένα δάνεια σε δείγμα 166 τραπεζικών ομίλων σε 28 χώρες της Ε.Ε.

Στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης ο προσαρμοσμένος δείκτης NPL’s (NPEs εκτός εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με βάση τα εντός ισολογισμού δάνεια) τον Μάρτιο του 2016 ήταν 5,7% (επίπεδο μέχρι και τριπλάσιο των υπολοίπων δικαιοδοσιών παγκοσμίως) και ο δείκτης των ρυθμισμένων δανείων ήταν στο 3,5%.

Στην Ελλάδα και την Τσεχία οι προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου εκπίπτουν από τον φόρο μέχρι ένα ποσοστό του δανειακού χαρτοφυλακίου κάθε έτος (1% για την Ελλάδα).

Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις 11 χώρες που η αγορά τους για τα επισφαλή στοιχεία ενεργητικού αξιολογείται από τον επόπτη τους ως αποτελεσματική (τρεις χώρες) ή μερικώς αποτελεσματική (οκτώ χώρες). Η Ελλάδα όσον αφορά την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της αγοράς τιτλοποίησής της είναι στις επτά μερικώς αποδοτικές αγορές.

Μόνον σε 13 χώρες (Τσεχία Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Ιταλία, Νορβηγία Πολωνία, Ιρλανδία, Λετονία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία Ισπανία) πραγματοποιήθκαν συναλλαγές NPL’s (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων) για πολύ χαμηλό ποσοστό των «κόκκινων» δανείων των αγορών αυτών. Απ’ όπου υπήρξε πληροφόρηση για τις τιμές των συναλλαγών, προκύπτει ότι αυτές έλαβαν χώρα σε εύρος 10%-50% της αξίας των προ προβλέψεων συγκεκριμένων δανείων.

Από τα ρυθμισμένα δάνεια το 41% αυτών είναι εξυπηρετούμενα και το 51% μη εξυπηρετούμενα, ενώ για την Ελλάδα μεγαλύτερο ποσοστό ρυθμισμένων δανείων που φθάνει στο 73% είναι μη εξυπηρετούμενα.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η φορολογική μεταχείριση μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές προβλέψεων των τραπεζών και αυτό με τη σειρά του να έχει αντίκτυπο στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, ενώ οι περισσότεροι Ευρωπαίοι νομοθέτες τείνουν να αναγνωρίσουν το θετικό κίνητρο του αφορολόγητου.

Οι αγορές καταλυμάτων σε ολόκληρη την Ε.Ε. είναι επίσης διαφορετικές και χωρίς διαθέσιμες πληροφορίες ειδικά όταν πρόκειται για real estate.

Περιορισμένες είναι οι επιλογές για τη μεταφορά χρέους σε bad banks, καθώς αυτό προβλέπεται νομικά σε 15 χώρες (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) από 28 δικαιοδοσίες της Ε.Ε. Επίσης οι πωλήσεις σε δευτερογενείς αγορές μπορούν να εμφανίζουν προβλήματα, ωστόσο διακρίνεται πρόοδος.

Οι σταθμισμένοι δείκτες NPL’s (NPE’s επί δανείων) των τραπεζών ανά χώρα παρουσιάζουν συνολικά για την Ελλάδα 47,2% , 37,5% για τις χώρες της Ε.Ε. Εκτός της Ελλάδος και 28,7% για τον υπόλοιπο κόσμο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.