Το ΙΚΑ αλλά και οι ΔΟΥ αδυνατώντας να ακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, αναγκάζουν συναλλασσόμενους πολίτες να κάνουν χρήση παρωχημένων τεχνολογικών μέσων, όπως για παράδειγμα οι δισκέτες. Συγκεκριμένα, με δισκέτα καλούνται οι εργοδότες και οι εκπρόσωποί τους – λογιστές να επανενεργοποιήσουν τους κωδικούς τους στο ΙΚΑ προκειμένου να προσλάβουν προσωπικό, με μεγάλα θύματα, όχι μόνο της κρίσης και της ανεργίας, αλλά και της έλλειψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, τους πάνω από 1.100.000 ανέργους.

Σύμφωνα με τους λογιστές, που καθημερινά συναλλάσσονται με το ΙΚΑ, υπάρχουν ακόμη υποκαταστήματα του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας, το οποίο μάλιστα θα αποτελέσει και τον βασικό πυλώνα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που υποχρεώνουν τους εργοδότες να καταθέσουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) αποθηκευμένες σε δισκέτες.

Πρόκειται για μια διαδικασία πολύ συχνή το τελευταίο διάστημα καθώς αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πάνω από τρία τρίμηνα να στείλουν ΑΠΔ, λόγω έλλειψης προσωπικού ή ακόμη και γιατί μέχρι πρότινος δεν ασφάλιζαν το υπάρχον προσωπικό τους, με αποτέλεσμα οι κωδικοί τους να έχουν απενεργοποιηθεί.

Σε περίπτωση λοιπόν που θέλουν να προχωρήσουν σε κάποια νέα πρόσληψη ή να “νομιμοποιήσουν” τους εργαζόμενους που απασχολούσαν ανασφάλιστους, το ΙΚΑ τους ενημερώνει ότι ο εκπρόσωπος της επιχειρήσεις πρέπει να καταθέσει στο αρμόδια υποκατάστημα την ΑΠΔ αποθηκευμένη σε μαγνητικό μέσο. Και εκεί αρχίζει ο τραγέλαφος, καθώς εξαρτάται από το υποκατάστημα αν διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δέχονται cd ή πρέπει το λογιστήριο της επιχείρησης να καταθέσει τις δηλώσεις σε δισκέτα, σε μια εποχή που ακόμη και το usb stick θεωρείται παρωχημένο…

Η λογική της δισκέτας βέβαια, δεν έχει εκλείψει και στη φορολογική διοίκηση. Στους κόλπους των λογιστών, είναι γνωστά πλέον όχι μόνο τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ αλλά και οι  ΔΟΥ που απαιτούν δισκέτα για την κατάθεση συγκεντρωτικών καταστάσεων προηγούμενων ετών. Γνωστά είναι επίσης και τα καταστήματα γραφικών υλών που διαθέτουν ακόμη δισκέτες.

Τα νέα προγράμματα ΟΑΕΔ

Αναφορικά πάντως με τα νέα προγράμματα για την 4μηνη απασχόληση 13.000 άνεργων νέων που αναμένεται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ το αμέσως προσεχές διάστημα, οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα θα γίνονται ηλεκτρονικά από τις 22 Αυγούστου. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες διαθέτουν κλειδάριθμο.

Στην περίπτωση που οι εργοδότες δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), οφείλουν να επισκεφτούν την υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού όπου ανήκουν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ) και να τον προμηθευτούν, ώστε να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προκήρυξη της δημόσιας πρόσκλησης για τα δύο νέα προγράμματα αναμένονται άμεσα. Αφορούν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, το πρώτο για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών και το δεύτερο για 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και δέκα ασκούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί (για έναν ωφελούμενο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 άτομα, για δύο ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 4-9, για τρεις ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 10-19, για πέντε ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 20-30, για οκτώ ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 31-50 και για δέκα ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων).

Προϋπόθεση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης του προσωπικού της (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα δύο προγράμματα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ).

Σκοπός των προγραμμάτων είναι οι άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα) και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Ρούλα Σαλούρου, euro2day