Υπεράνω των νόμων οι τραπεζικές τακτικές

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ – 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος καταγγέλλει τις τακτικές των τραπεζών σε βάρος των υπερχρεωμένων Ελλήνων πολιτών. Στις 20 Ιανουαρίου 2017, σε έγγραφο  που απέστειλε η  Eurobank σε δανειολήπτη, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

“Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού της εισφοράς του ν. 128/1975 για τον καθορισμό του επιτοκίου του δανείου σας, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση σας δεν αντίκειται σε καμία απαγορευτική διάταξη νόμου.

Αντιθέτως συνάδει με την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας και εντάσσεται στα πλαίσια του ελεύθερου καθορισμού των επιτοκίων. Εξάλλου η επιβάρυνση σας με την εν λόγω εισφορά προβλέπεται ρητά από τη μεταξύ μας υπογραφείσα σύμβαση, όπου σας έχει εξηγηθεί αναλυτικά στο πλαίσιο της προσυμβατικής σας ενημέρωσης κι αναγράφεται με σαφήνεια στο Τιμολόγιο της Τράπεζας που είναι αναρτημένο στα καταστήματα της και στο Διαδίκτυο”.

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος επισημαίνει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το νόμο 128/75 πρόκειται για εισφορά που μετακιυλύει στους δανειολήπτες  από 0,12% έως 0,60% ανάλογα με την κατηγορία του δανείου (καταναλωτικό, στεγαστικό κλπ) προς ενίσχυσή των εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

Με την είσοδο στην Ε.Ε περί ισοτιμίας των μελών έπρεπε να καταργηθεί η εισφορά καθώς τα υπόλοιπα κράτη – μέλη δεν είχαν τέτοια εισφορά. Με την επιστολή της , η τράπεζα γνωστοποιεί στον δανειολήπτη  ότι την εισφορά αυτή  την μετατρέπει σε επιτόκιο, επισημαίνοντας ότι συνδέεται  με την Αρχή της Ιδιωτικής Αυτονομίας.

Δηλαδή, η Αρχή αντικαθιστά το νόμο και η εισφορά γίνεται παράνομα επιτόκιο.

Στην Ελλάδα, οι δανειολήπτες πληρώνουν ακόμη αυτή την εισφορά που δεν φαίνεται καν στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο ΦΕΚ 199/6-2-2012 αναγράφεται ότι με απόφαση του διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος έχει καθοριστεί ότι κάθε τρίμηνο η τράπεζα οφείλει να συμπληρώνει το έντυπο Η09 (περί απόδοσης εισφοράς ανά τρίμηνο στην ΤτΕ) προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ.

Για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής ο νόμος καθορίζει ότι πρέπει να υπάρχει αντίγραφο του εντύπου Η09 που αφορά την τριμηνιαία απόδοση της  εισφοράς στη τράπεζα της Ελλάδος. Όπως φαίνεται οι τραπεζικές τακτικές είναι υπεράνω των νόμων.

Όσον αφορά τον  υπολογισμό τόκων κάθε 360 αντί για 365 μέρες η τράπεζα, με την επιστολή της, ενημερώνει τον δανειολήπτη ότι:

“Αναφορικά με το ζήτημα του υπολογισμού των τόκων επί τη βάσει έτους 360 ημερών , θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι , όπως έχει κατ’ επανάληψη κριθεί από τα δικαστήρια, ο εν λόγω υπολογισμός είναι νόμιμος επί επαγγελματικών δανείων και πιστώσεων, εν όψει και του ότι δυνάμει του ν. 2842/2000 περί αντικατάσταση της δραχμής με το ευρώ, προβλέφθηκε η αυτοδίκαιη αντικατάσταση οιασδήποτε αναφοράς στο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού Αθηνών από αναφορά στο επιτόκιο Euribor, στο οποίο λαμβάνεται υπ” όψιν ως βάση υπολογισμού των τόκων έτος 360 ημερών”.

Ο Σύλλογος επισημαίνει τα εξής: Η τράπεζα απαντάει ότι σύμφωνα με τον νόμο 2842/2002, που έγινε η αντικατάσταση της δραχμής με το ευρώ , υπολογίζουν τους τόκους  με βάση τις 360 μέρες. Αγνοούν όμως  την υπ’ αριθμόν 430 /2005 απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου που λέει ότι πρέπει να  υπολογίζεις με  365 – σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία του 2001 που έγινε και νόμος του Ελληνικού Κράτους.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς δήλωσε τα εξής:

“Είναι προφανές ότι η Δικαιοσύνη λαμβάνει υπόψη αυτούσιους τους ισχυρισμούς των τραπεζών οι οποίοι χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ανεδαφικοί και τους μετουσιώνει σε αποφάσεις, παραβλέποντας εντελώς την 430/2005 της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τον ΑΠ ουδείς διαχωρισμός υπάρχει μεταξύ δανείων αν αυτά είναι στεγαστικά , καταναλωτικά, επαγγελματικά κλπ. καθώς κατά την απόφαση αυτή ο υπολογισμός των τόκων επί τη βάση 360 ημερών είναι εντελώς παράνομος αφού ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με αθέμιτους τόκους.

Οι καταγγελίες του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος  διερευνώνται ήδη από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου που διέταξε προκαταρκτική εξέταση και ελπίζουμε να γίνει αφετηρία στη παλινόρθωση της νομιμότητας”.

Από το γραφείο Τύπου

danioliptes.gr