Ανοίγει έως τις 10 Μαρτίου η πλατφόρμα. Αναλυτικά, βήμα προς βήμα η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν εκατοντάδες χιλιάδες εν αναμονή συνταξιούχοι. Τι ισχύει για όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την ψήφιση του νόμου και μετά. Τι ελέγχει και τι όχι ο e-ΕΦΚΑ.

Με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, χωρίς χρονοτριβές αλλά και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο για το αν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη λήψη οριστικής κύριας σύνταξης, θα καταβάλλεται η προκαταβολή έναντι σύνταξης, ύψους έως 384 ευρώ.

Η ειδική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει πιθανότατα έως τις 10 Μαρτίου, ώστε να υποβληθεί από τους περίπου 110.000 εν αναμονή συνταξιούχους, η αναγκαία αίτηση. Αλλά και οι νέοι συνταξιούχοι, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, θα δηλώνουν εάν επιθυμούν τη λήψη της  προκαταβολής,  κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Για τις εκκρεμείς αιτήσεις κύριας σύνταξης, η ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα δημιουργηθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (gov.gr) και αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να  ανοίξει κοντά στις 10 Μαρτίου.

Η σχετική υπουργική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την προσωρινή ανακούφιση περίπου 100.000 με 110.000 δικαιούχων, που περιμένουν ακόμη και 4 χρόνια τη σύνταξή τους, υπεγράφη χθες, από τους υπουργούς Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη. Το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης θα χορηγείται με βάση τον έλεγχο της ηλικίας και των ετών ασφάλισης, χωρίς να ακολουθούνται οι κείμενες διαδικασίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης.

Έτσι, το ποσό των 360 ή 384 ευρώ θα δίνεται με την έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαπιστώνεται δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η βεβαίωση που θα οδηγεί στην προκαταβολή δεν θα συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση.

Η απόφαση ισχύει για τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην ΝΑΤ. Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί που δικαιούνται ή λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης, καθώς και όσοι έχουν ασφαλιστικές οφειλές.

 

Η διαδικασία

Αναλυτικά, βάσει της ΚΥΑ, για τους νέους συνταξιούχους, προβλέπεται η συμπλήρωση ειδικού πεδίου κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ότι κατά τον χρόνο υποβολής συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Για αυτούς που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και είναι άλλωστε αυτοί που αναμένουν για χρόνια χωρίς εισόδημα, εφόσον έχουν ηλικία από 62 έως 67 έτη, θα ελέγχεται μόνο (και αρκεί να διαπιστωθεί) η συνδρομή της ηλικίας και των ετών ασφάλισης.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα άτομα δηλαδή κάτω των 62 ετών καθώς και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου, θα ελέγχεται η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από οποιονδήποτε πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να υπάρξει καθυστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, η συνδρομή των προϋποθέσεων θα διαπιστώνεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων, προκειμένου η διαδικασία να είναι κατά το δυνατόν σύντομη και ευέλικτη. Δεν θα διενεργείται επιπλέον διασταύρωση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων με τον φυσικό φάκελο του ασφαλισμένου.

Τα αναγκαία έγγραφα ή στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προκαταβολής (ημερομηνία γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, απόφαση πιστοποίησης του ποσοστού αναπηρίας κ.α.) και μπορούν να αντληθούν με ηλεκτρονικά μέσα, θα αντλούνται χωρίς συμμετοχή του αιτούντος και χωρίς προσκόμισή του σε φυσική μορφή.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων του χρόνου ασφάλισης από τα πληροφοριακά συστήματα, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.  

Όσοι ήδη έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιδότησης για κύρια ασφάλιση, η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης.
β. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούντος
γ. ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος, όπου απαιτείται

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, θα εκδίδεται αυτοματοποιημένα βεβαίωση χορήγησης προκαταβολής, η οποία θα κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αιτούντα.

Το ποσό της προκαταβολής θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης, η ΚΥΑ προβλέπει και την καταβολή αναδρομικών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναμονής. Η προκαταβολή θα καταβάλλεται κάθε μήνα, έως ότου εκδοθεί η προσωρινή ή οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ δεν θα παρακρατούνται από το ποσό της προκαταβολής, αλλά από τα ποσά της προσωρινής και οριστικής σύνταξης.

Αφού εκδοθεί η προσωρινή ή οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, η προκαταβολή σύνταξης θα συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν.


Πηγή: euro2day.gr, Ρούλα Σαλούρου