Ο άνθρωπος είναι ψυχικά υγιής όταν εργάζεται και αμείβεται για την εργασία την οποία προσφέρει.

Πόσο ακόμη οι πολίτες μπορούν να αντέχουν και να ανέχονται να ζουν και να λειτουργούν υπό συνθήκες οι οποίες μεταβάλλουν και είναι αντίθετες στην φυσιολογική ανθρώπινη φύση τους;

Αν δεν κατευθύνουμε τις προσπάθειες μας ώστε η επόμενη να βρει ένα περιβάλλον επανεκκίνησης της οικονομίας με διαγραφή χρεών, νέες θέσεις εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς, κράτος πρόνοιας τότε θα παραμένουμε στην αποπληρωμή ενός αιώνιου κατασκευασμένου χρέους με μηδενική δυνατότητα ανάπτυξης…

Χαράλαμπος Περβανάς,

Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος