Αν δεν πληρώσεις, θα..

Απειλές.

Έτσι λειτουργεί μέχρι σήμερα το -νεοελληνικό- κράτος (μια οργανωμένη πολιτική οντότητα που κατέχει το μονοπώλιο της χρήσης νόμιμης εξουσίας σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή. Στα αρχαία Ελληνικά σήμαινε δύναμη -κι αυτή την “δύναμη” θέλει να καταδείξει στο έπακρο κάθε κυβέρνηση τα τελευταία “ν” χρόνια).

Οι … Διαβάστε περισσότερα