#Καζάκης: Γνωρίζεις το δικό σου κομμάτι ευθύνης;


Γίνε πολίτης! Γίνε μέρος της λύσης.
Μόνο έτσι θα ξεκινήσει η σωτηρία της Ελλάδας!

 

Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών – Κ.ΕΛ.ΔΑ