Νέα μεγάλη πρόκληση σε βάρος του χειμαζόμενου ελληνικού λαού αποτελεί η τροποποίηση του άρθρου 346 του αστικού κώδικα με το άρθρο 2 του νέου Ν. 4055/2012 για την “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής”, με αποτέλεσμα να τιμωρούνται και να επιβαρύνονται με νέα εξοντωτικά επιτόκια, όσοι δανειολήπτες προσπαθούν απλώς να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, κάτι που κατοχυρώνει και το ίδιο το Σύνταγμα.

Πλέον, όσοι πολίτες προσφύγουν στο Εφετείο κατά τραπεζών για ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και χάσουν τη δίκη, εκτός από το γεγονός ότι θα πληρώσουν 200 ευρώ ως παράβολο για την έφεση, θα τιμωρηθούν και με νέο συμβατικό τόκο υπερημερίας, το ύψος του οποίου θα φτάνει στο 3%.

Είναι εξόφθαλμη η προσπάθειά σας κ. πολιτικοί να αποτρέψετε τους Έλληνες πολίτες από το να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Είναι ξεκάθαρο ότι στόχος σας για μία φορά ακόμη είναι να προασπίσετε τα συμφέροντα των Τραπεζών. Και σε αυτή την προσπάθειάς σας, όμως, θα μας βρείτε πάλι απέναντί σας…!