30 Μαρτίου 2023

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ρυθμίσεις οφειλών, νόμος κατσέλη και υπερχρεωμένα νοικοκυριά

To σχέδιο σωτηρίας της ΑΤΕ bank – Θα σπάσει σε Good και Bad Bank

1 min read

Στην κακή τράπεζα θα μεταφερθούν στοιχεία ενεργητικού και μη χρηματοοικονομικές συμμετοχές 5-6 δις – Θα κλείσουν 120-140 καταστήματα. Ένα σκληρό μεν αλλά αποτελεσματικό δε σχέδιο σωτηρίας φαίνεται ότι έχουν επεξεργαστεί οι εμπλεκόμενοι για την ATE Bank.

Η νέα κυβέρνηση μπορεί να δήλωσε ότι θα διασφαλίσει την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας ενώ θα δοθεί έμφαση στην εξασφάλιση των δανείων προς τον Αγροτικό τομέα που αποτελούν το 10% του συνόλου των χορηγήσεων ή 2,2 δις ευρώ αλλά δεν ανέφεραν τον τρόπο.

Με βάση πληροφορίες το σχέδιο έχει ως εξής.

Η ΑΤΕ θα σπάσει σε good και bad bank σε καλή και κακή τράπεζα.

Στην good Bank θα ενταχθούν τα δάνεια προς τον αγροτικό τομέα – κατά την άποψη μας πολλά εξ αυτών είναι χαμηλής ποιότητας και κακώς θα ενταχθούν στην καλή τράπεζα – ορισμένα βασικά επιχειρηματικά δάνεια και λιανικής.

Στην Bad bank θα ενταχθούν όλες οι συμμετοχές και θυγατρικές της ΑΤΕ που είναι σχεδόν χρεοκοπημένες ή ζημιογόνες, τα δάνεια προς τα πολιτικά κόμματα ύψους 190-200 εκατ ευρώ και ορισμένα επιχειρηματικά δάνεια, όπως επίσης και όλα τα εναπομείναντα δάνεια προς τον δημόσιο τομέα.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα εταιρίες χρεοκοπημένες όπως ΕΒΖ και άλλες απομακρύνονται από τον ισολογισμό της ΑΤΕ Bank

Με βάση πρώτους υπολογισμούς στην bad bank στην κακή τράπεζα θα μεταφερθούν στοιχεία ενεργητικού και θυγατρικές ύψους 5-6 δις ευρώ.

Παράλληλα με σχετικά συνοπτικές διαδικασίες θα κλείσουν 120-140 καταστήματα και το προσωπικό θα μεταταχθεί ή απολυθεί.

Η δέσμευση των κομμάτων ότι δεν θα απολύσουν άλλους δημοσίους υπαλλήλους είναι η πιο έωλη δέσμευση των τελευταίων 100 ετών του πολιτικού συστήματος.

Όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση προ της διάσπασης της σε good και bad bank η ΑΤΕ θα χρειαζόταν περίπου 4 δις ευρώ κεφάλαια.

Μετά το σπάσιμο της τράπεζας σε good και bad bank η Good Bank θα χρειαστεί για να ανακεφαλαιοποιηθεί 2,5-2,8  δις ευρώ αν και ακόμη αυτό είναι πολύ επισφαλής πρόβλεψη.

Ένας ενδιαφέρον προβληματισμός

Ο αναβαλλόμενος φόρος που στο τραπεζικό σύστημα μπορεί να φθάσει τα 4,2 δις ευρώ λόγω του PSI+ με τον παράλληλο συμψηφισμό του φόρου των ζημιών για τις επόμενες 30 οικονομικές χρήσεις δηλαδή 30 χρόνια αποτελούν δέλεαρ.

Όμως ο αναβαλλόμενος φόρος ως φορολογικό πλεονέκτημα των τραπεζών χάνεται όταν μια τράπεζα σπάσει σε good και bad bank.

Αν υποθέσουμε ότι ο αναβαλλόμενος φόρος είναι 400 εκατ και αυτά τα 400 εκατ μπορούν να συμψηφιστούν με τον φόρο των επόμενων 30 ετών δηλαδή μέχρι να συμψηφιστούν τα 400 εκατ η υπόχρεη τράπεζα δεν θα πληρώνει φόρο.

Δηλαδή θα έχει αφορολόγητα κέρδη.

Αν μια τράπεζα σπάσει σε good και bad bank σε καλή και κακή τράπεζα είναι ξεκάθαρο ότι η μεν good bank η καλή τράπεζα δηλαδή ως νεοσυσταθείσα  χάνει το δικαίωμα του αναβαλλόμενου φόρου ενώ η bad bank βαίνει προς εκκαθάριση άρα επίσης χάνει το δικαίωμα του αναβαλλόμενου φόρου.

Η περίπτωση της ΑΤΕ είναι άκρως ενδιαφέρουσα για το εξής απλό λόγο.

Αν σπάσει σε good και bad bank τότε θα χάσει το δικαίωμα του αναβαλλόμενου φόρου και των αφορολόγητων κερδών.

Το ΤΧΣ που θα την ανακεφαλαιοποιήσει με τον ένα ή άλλο τρόπο, πρέπει να αποτιμήσει το παρόν αλλά και το μέλλον.

Στο μέλλον θα πουλήσει την ΑΤΕ και το ερώτημα είναι κρατάει την παλαιά δομή για να δώσει και το κίνητρο στο υποψήφιο αγοραστή των αφορολόγητων κερδών λόγω αναβαλλόμενου φόρου ή την σπάει σε good και bad bank χάνει το δικαίωμα του αναβαλλόμενου φόρου αλλά έχει την δυνατότητα ριζικής εξυγίανσης της τράπεζας;

Αν ήσασταν αγοραστής τι θα θέλατε να αγοράσετε μια τράπεζα ριζικά εξυγιασμένη ή μια τράπεζα που θα έχει προχωρήσει σε εσωτερική αναδιάρθρωση αλλά ότι κέρδη επιτύχετε θα είναι αφορολόγητα;

Bankingnews