Ημέρα: 27 Απριλίου 2013

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν…

Οι δε εκζητούντες τον Κύριον (ΤΡΟΙΚΑ) οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ. Αυτός ο ψαλμός του Δαυίδ περιγράφει ακριβώς όλα όσα θα δούμε να συμβαίνουν στον επιχειρηματικό χάρτη και τα γνωστά διαπλεκόμενα ή μη συμφέροντα μετά την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών(;) τραπεζών. Διαβάστε περισσότερα