Ψηφίστηκε από τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές το νομοσχέδιο «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τα κόμματα της συμπολίτευσης, καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ η ΔΗΜΑΡ έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει, αν δεν γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις.

 

Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις αποσυρθείσες διατάξεις για τις ΠΑΕ. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του νομοσχεδίου είχαν αποσυρθεί το πρωί μετά τις ενστάσεις των κομμάτων. «Επαναφέρω το άρθρο 11, χαίρομαι που καταλάβατε το λάθος σας. Eίναι προς το δημόσιο συμφέρον, το να εκχωρούν οι ΠΑΕ στο Δημόσιο το δικαίωμα να εισπράττουν.

 

Η επιχειρηματολογία έγινε δεκτή, μου ζητήθηκε να την επαναφέρω και την επαναφέρω», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ότι σε περιπτώσεις ειδικής εκκαθάρισης Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών που δεν διαθέτουν κινητή ή ακίνητη περιουσία, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο, είναι δυνατόν, κατόπιν αίτησης του εκκαθαριστή, η οποία γίνεται δεκτή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, το Δημόσιο να αποδέχεται την εκχώρηση των απαιτήσεων, από σύμβαση ή αδικοπραξία, εφόσον αυτές έχουν αναγνωρισθεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Danioliptes.gr