Τραπεζικό… μνημόνιο για τους «κόκκινους» δανειολήπτες

Την… «επιτυχία» του μνημονίου φαίνεται πως ζήλεψαν οι τράπεζες προκειμένου για να τα χαλιναγωγήσουν τις καθυστερούμενες οφειλές και να επιβάλλουν νέο κώδικα συμπεριφοράς απέναντι στους «κόκκινους» δανειολήπτες.

Όλα αυτά, προκύπτουν με τον πλέον παραστατικό τρόπο μέσα από ένα «εσωτερικής φύσεως» non paper, το οποίο επί της ουσίας συνιστά ένα… τραπεζικό μνημόνιο, διαχείρισης της κατάστασης με τους προβληματικούς δανειολήπτες. Το συγκεκριμένο πολυσέλιδο έγγραφο, που αποκαλύπτει σήμερα η “Deal”, λειτουργεί ως πυξίδα για τους αρμόδιους υπαλλήλους, μεγάλης συστημικής ελληνικής τράπεζας.

 

Όπως προκύπτει από το non paper, βασικός και συνάμα στρατηγικός στόχος για τις τράπεζες είναι να αποφευχθεί η δημιουργία κι άλλων «κόκκινων» δανείων. Με τον «οδηγό συμπεριφοράς» απέναντι στους δανειολήπτες που καθυστερούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, οι τράπεζες προκρίνουν έναν κλιμακούμενο χειρισμό με άξονα τη διαφάνεια και την ορθολογική ενημέρωση των οφειλετών.

 

Οι τράπεζες, δεν περιμένουν καν την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας καθώς έχουν να περάσουν από τις συμπληγάδες των stress tests της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκείνο που προκύπτει από το non paper είναι ότι οι «κόκκινοι» δανειολήπτες, προσεγγίζονται με έξι διαδοχικά βήματα και ανάλογα με την αξιολόγηση της κατάστασης.

 

Ο «εσωτερικός οδικός χάρτης» των τραπεζών σύμφωνα με το απόρρητο έγγραφο που αποκαλύπτει σήμερα η “DEAL”, βασίζεται σε ένα κώδικα για μια αποτελεσματική διαχείριση των καθυστερήσεων των βιώσιμων δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ώστε να μειωθεί ο πιστωτικός κίνδυνος.

 

Αν και & αυτό τον «κώδικα συμπεριφοράς» των στελεχών των τραπεζών τονίζεται ότι ο βασικός στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί το ύψος των κατασχέσεων (repossession) προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινωνικός στόχος της παραπομπής της κατοικίας τους και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων προκύπτει μια συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία βασίζεται στους άξονες της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τον δανειολήπτη (1ο στάδιο). Της λήψης οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη (2ο στάδιο), την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη (3ο στάδιο), τη μελέτη των κατάλληλων επιλογών αναδιάρθρωσης (4ο στάδιο), την παρουσίαση των λύσεων αναδιάρθρωσης στον δανειολήπτη (5ο στάδιο) και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών (6ο στάδιο).

Στις γενικές αρχές αναφέρονται μεταξύ άλλων:

 • Η συμπεριφορά με επαγγελματικό, δίκαιο, διαφανή και συνετό τρόπο προς τους δανειολήπτες.

• Η διασφάλιση ότι οι δανειολήπτες κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από τη συμβατική τους σχέση.

• Η παροχή πληροφοριών με ακρίβεια, στον δανειολήπτη σε ό,τι αφορά τις γενικές διαδικασίες που ακολουθείται.

• Ανταποκρίνονται με προληπτικό και έγκαιρο τρόπο σε καταστάσεις προ καθυστερήσεων και καθυστερήσεων.

• Εξετάζουν κάθε περίπτωση ανεξάρτητα.

• Αποφεύγουν την υπερβολική πίεση.

• Εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή μεροληψίας, σύγκρουσης συμφερόντων, στη διαπραγμάτευση παρέχουν όλες τις διαθέσιμες λύσεις, σέβονται το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής των δανειοληπτών.

 

Οι δανειολήπτης σε οικονομική ακτινογραφια

 

Δικαίωμα και υποχρέωση για πρόσβαση στις επαρκείς, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τα οικονομικά δεδομένα των δανειοληπτών είναι επιτακτική ανάγκη να αξιολογείται επαρκώς η οικονομική κατάσταση των δανειοληπτών και των εγγυητών.

Σε περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης έχει διάφορες κατηγορίες χορηγήσεων (π.χ. επιχειρηματικό δάνειο, στεγαστικό, δάνειο με εξασφάλιση, εμπορικό ακίνητο) οφείλεται να εξετάσει περίπτωση διαχωρισμού των διαφόρων χορηγήσεων των συνιστωσών εξασφαλίσεων και των ροών εσόδων. Οι κατηγορίες χορηγήσεων αξιολογούνται και εξετάζονται χωριστά.

Οφείλεται να διενεργούν ανεξάρτητη επαγγελματική εκτίμηση για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας και της αξίας καταναγκαστικής πώλησης των εξασφαλίσεων, προκειμένου να καθορίσει, με ακρίβεια, την αξία των εξασφαλίσεων ως εναλλακτική μορφή αποπληρωμής λύσεις.

Κατά περίπτωση, να ζητηθεί από τους δανειολήπτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμπερίληψης μη βεβαρημένων περιουσιακών στοιχείων και ελεύθερων βαρών, ως πρόσθετες εξασφαλίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις περιπτώσεις μη εξασφαλισμένων δανείων.

Η εφημερίδα παρουσιάζει μία σειρά κινήσεων με τις οποίες η τράπεζα θα «εξασφαλίζει» ότι θα τα πάρει τα λεφτά της. Αυτό είναι το βασικό στοίχημα που έχουν θέσει οι τραπεζίτες, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να μαζέψουν τα 77 δις ευρώ, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς που από ότι φαίνεται δεν τους ενδιαφέρουν… ακόμη.

 

Με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα να παραμένει θολή για τους δανειολήπτες, κανείς δεν γνωρίζει επ ακριβώς τι μέλλει γενέσθαι με την οφειλή του και για αυτό είναι πιο εύκολο να πέσει στην παγίδα των ρυθμίσεων που του προτείνει η τράπεζα.

 

Danioliptes.gr