Πώς θα υπολογίζονται οι εισφορές των τραπεζών στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης

Τη μεθοδολογία με την οποία θα γίνεται ο υπολογισμός των εισφορών των ευρωπαϊκών τραπεζών στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης και στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, αντίστοιχα, ενέκρινε την Τρίτη η Κομισιόν.

Η τελική σφραγίδα ωστόσο θα μπει από την «Επιτροπή Γιούνκερ» μετά την 1η Νοεμβρίου και θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέχρι το τέλος του 2014.

 

Σημειώνεται πως μετά τις τραπεζικές διασώσεις της περιόδου 2008-2013, που έγιναν κυρίως με λεφτά των φορολογούμενων, αναζητήθηκαν τρόποι εξεύρεσης κεφαλαίων που θα επιτρέψουν στο μέλλον την αναδιάρθρωση και εξυγίανση προβληματικών τραπεζών, χωρίς να επιβαρύνονται οι κρατικοί προϋπολογισμοί.

 

Στη βάση αυτή θεσπίσθηκε η Κοινοτική Οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, η οποία προβλέπει την ίδρυση εθνικών ταμείων εξυγίανσης, αλλά και Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης της ΕΕ, στα οποία θα καταβάλλονται εισφορές όλες οι τράπεζες.

 

Τα ταμεία αυτά πρέπει να φθάσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 το επίπεδο-στόχο του 1% τουλάχιστον του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στην οικεία χώρα. Στην ελληνική περίπτωση αυτό συνεπάγεται πως το ελληνικό ταμείο εξυγίανσης θα διαθέτει κεφάλαια 1,6 δισ. ευρώ.

 

Στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης, το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα έχει επίσης επίπεδο-στόχο το 1% τουλάχιστον του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στην Ευρωζώνη.

 

Ο Μισέλ Μπαρνιέ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών δήλωσε την Τρίτη πως η επιλεγείσα προσέγγιση είναι «δίκαιη», δεδομένου ότι κάθε τράπεζα θα συμβάλλει ανάλογα με το μέγεθός της και το προφίλ κινδύνου στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης και στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, ενώ για τις μικρότερες τράπεζες θα ισχύει ειδικό καθεστώς εισφορών.

 

«Αυτοί οι νέοι κανόνες προλειαίνουν το έδαφος για ένα λειτουργικό Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, βασικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης» τόνισε ο Γάλλος Επίτροπος.

 

Newsroom ΔΟΛ