Πλούσιοι – φτωχοί: Απειλή το χάσμα

Η συνεχής διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς του πλανήτη θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία το 2015, υποσκελίζοντας ακόμη και την εκρηκτική ανεργία, σύμφωνα με ερευνά του Παγκόσμιου Οργανισμού Φόρουμ.

 

Από την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.767 εκπρόσωποι διεθνών και κρατικών οργανισμών, επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, προκύπτει ότι οι δύο μεγαλύτεροι κίνδυνοι, μετά την όξυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων, θεωρούνται οι επίμονα χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η απουσία ισχυρής ηγεσίας.

 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ