Οι δανειολήπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η δωρεάν νομική βοήθεια δεν περιορίζεται μόνο στους δικηγόρους, αλά συμπεριλαμβάνει επίσης τους συμβολαιογράφους, τους δικαστικούς επιμελητές, τους πραγματογνώμονες, αλλά και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που εμπλέκονται στο θέμα των στεγαστικών δανείων και των κόκκινων δανείων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Βόκα, η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας για όσους αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα αφορά και τους δικαστικούς επιμελητές. Δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει μόνο δικαστικό επιμελητή, αν το επιθυμεί, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Δεν είναι απαραίτητο να ζητήσει και δικηγόρο.
Σύμφωνα με τη πρόεδρο του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Ευανθία Θεοδωρακοπούλου, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε δικαστή για το πόσο γρήγορα θα εξετάσει και θ’αποφασίσει για τη παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας. Αν το ζητήσει ο διάδικος, δηλαδή ο πολίτης ή ο δικηγόρος του, η απόφαση εκδίδεται αυθημερόν. Συνήθως οι δικαστές αποφασίζουν μέσα σε 2 με 5 μέρες, εκτός απροόπτου, επισημαίνει η Ε.Θεοδωρακοπούλου.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι προϋποθέσεις για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας είναι οι εξής:

Χαμηλό ετήσιο εισόδημα:

Ανάλογα με το Πρωτοδικείο, το ύψος του εισοδήματος που ορίζεται από 5.800 ως 7.000 ευρώ. Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή η διένεξη.

 

Αίτηση δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται:

α. Τα στοιχεία του δικαιούχου.

β. Περιληπτικά το αντικείμενο της
δίκης ή της δικαστικής ενέργειας για την οποία ζητείται παροχή νομικής βοήθειας.

γ. Θα πρέπει να επισυνάπτονται:

1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του αρμόδιου εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις).

2. ΑΦΜ

3.Αποδεικτικό κατοικίας ή διανομής (πχ. Λογαριασμός ΔΕΗ).

 

danioliptes.gr