Ποιος ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Προστασίας Καταναλωτή;

Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος

Δωδεκανήσου 10Β, TK 546 26 Θεσσαλονίκη,

Τηλ: +30 2310 522126, e-mail: info@danioliptes.gr, www.danioliptes.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 23-12-2015 μέλος του Συλλόγου Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος απευθύνθηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ως κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας για να εξετάσει καταγγελία του σχετικά με παράνομους ΓΟΣ, κρυφές χρεώσεις, παγίδευση σε δάνειο συναλλάγματος και εν γένει παράνομες πρακτικές εις βάρος του από την Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά από έξι (!) ολόκληρους μήνες έλαβε μια επιστολή από την ως άνω Γενική Γραμματεία όπου σε δύο σειρές τον ενημερώνει απλά ότι «σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημέρωση σας φωτοαντίγραφο του με αριθ. πρωτ. 64799/17-06-2016 απαντητικού εγγράφου της τράπεζας Πειραιώς, σχετικά με το ως άνω θέμα».

Δηλαδή, καμία λήψη θέσης από την Γενική Γραμματεία για τα καταγγελλόμενα, καμία έρευνα για το βάσιμο ή μη των καταγγελλομένων συμπεριφορών του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά μια απλή διαβίβαση των θέσεων της τράπεζας, ως εάν πρόκειται για ταχυδρόμο – και μάλιστα πολυτελείας αφού το έγγραφο υπογράφεται από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή (!) – και όχι για μια κρατική υπηρεσία επιφορτισμένη με την εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης της νομιμότητας εκ μέρους των τραπεζών στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες – καταναλωτές.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, παραβιάζοντας κατάφωρα τον ίδιο τον λόγο ύπαρξης της που είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της τήρησης της νομοθεσίας προστασίας του καταναλωτή, υποβιβάζει έτσι τον εαυτό της και τον ρόλο της σε ένα απλό εκτελεστικό όργανο, έναν απλό ταχυδρόμο (!), έναν απλό αγγελιοφόρο των απόψεων της τράπεζας, χωρίς να λάβει ουδεμία θέση επί των καταγγελιών και χωρίς να κάνει καμία έστω έρευνα επ’ αυτών!

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε έντονα για την κατάφωρη αυτή παραβίαση της νομοθεσίας και την μεροληπτική και καταχρηστική πρακτική της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και απαιτούμε να διαταχθούν τα νόμιμα.

 

O Πρόεδρος

Περβανάς Π. Χαράλαμπος