Επειδή θέλω να είμαι σαφής για την θέση μου για να μην ξεχαστεί επανέρχομαι με αυτή την ανάρτηση.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος σύμφωνα με δημοσίευμα διέρρευσε το 2010 στην Τουρκία απόρρητη έκθεση, για το πως θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση «διατηρώντας τις περιφερειακές της φιλοδοξίες»!!!

Από παρέμβαση των Ελληνικών hoaxes διευκρινίζεται ότι δεν ήταν απόρρητη η έκθεση και είχε αναρτηθεί στο ιστολόγιο πριν να πάει επίσημα στα χέρια του Ερντογάν από τον κύριο Ντόκο.

Η ερώτηση παραμένει. Το ΕΛΙΑΜΕΠ εξυπηρετεί τα Ελληνικά ή τα Τουρκικά συμφέροντα;

Ο συντάκτης μιας τέτοιας μελέτης κύριος Γρηγοριαδης είχε επίγνωση του τι έκανε όταν την δημοσίευε στο ιστολόγιο;

Από ποιον πληρώθηκε ο κύριος Γρηγοριαδης για αυτήν την μελέτη; Μήπως πληρώθηκε από τους ίδιους τους Τούρκους αλλά ακολουθήθηκε μια πιο ασφαλής οδός να φτάσει στα χέρια τους;

Ο κύριος Ντοκος είχε επίγνωση του τι έκανε όταν την έστελνε στην Τουρκική πρεσβεία;

Τελικά το επιστημονικό προσωπικό ή το εθνικό συμφέρον πρέπει να τοποθετείται κατά προτεραιότητα πρώτο;

Αυτός ο άνθρωπος και μετά τις αποκαλύψεις την περασμένη εβδομάδα συνεχίζει να είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Για να μην ζουν με αυταπάτες οι φίλοι της κυβέρνησης.

Σαρίδης Ιωάννης